Speciale oefeningen kunnen pijn in de rug (hernia of geen hernia) verhelpen

Speciale oefeningen kunnen pijn in de rug (hernia of geen hernia) verhelpen

Sommige gevallen van pijn in de rug worden beter niet geopereerd, lichaamsoefeningen kunnen een betere oplossing bieden

Bij pijn in de rug is het niet altijd even makkelijk om een oorzaak aan te duiden. Die oorzaak kan een hernia zijn, maar ook zwakke spieren kunnen een oorzaak vormen. Alvorens een behandeling op te starten, is het zaak om de oorzaak van de pijn in de rug te achterhalen. Pas wanneer die bekend is, kan er aan een oplossing gewerkt worden. Zeker in geval van hernia (eigenlijk een uitstulping van de tussenwervels in de ruggegraat) wordt vaak voor een operationeel ingrijpen gekozen. Sommige gevallen van pijn in de rug worden echter beter niet geopereerd, lichaamsoefeningen kunnen een betere oplossing bieden. Dat lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig, maar is het zeker niet.

Ongeveer een kwart van de bevolking heeft minstens eenmaal per jaar met pijn in de rug af te rekenen. Dat zijn niet allemaal hernia’s, verre van zelfs. Na hoge bloeddruk en diabetes is pijn in de rug één van de kwalen waar de dokters het vaakst mee in aanraking komen. Als oplossing wordt vaak naar medicatie verwezen, bijvoorbeeld naar pijnstillers. Die kunnen echter maar een tijdelijke oplossing aanreiken en doen het probleem zeker niet verdwijnen. Wordt de pijn in de rug te erg, dan lijkt een operatie de aangewezen oplossing. In het geval van hernia kan die (alleszins tijdelijk) de pijn verlichten, maar in veel gevallen keert de pijn in de rug in alle hevigheid terug. Soms moet er dan ook naar andere oplossingen dan medicatie of operatie worden gedacht.

Vooral mensen met chronische pijn in de rug krijgen steeds vaker het advies om lichaamsbeweging als therapie te overwegen. Dat wil niet zeggen dat ze op eigen houtje in het wilde weg allerlei sporten moeten gaan beoefenen. Wie last heeft van pijn in de rug, volgt beter een programma van oefeningen dat door specialisten ter zake is opgesteld en dat er op gericht is om de pijn in de rug te verlichten of zelfs helemaal weg te nemen.

In de praktijk blijkt namelijk dat die pijn in de rug vaak het gevolg is van het aannemen van een verkeerde houding. Deze foutieve gewoonte zal door een ervaren trainer in een mum van tijd gecorrigeerd worden, waarna er een programma wordt opgesteld om de pijn in de rug weg te werken. Dat zal zich hoofdzakelijk focussen op die spieren die instaan voor de stabiliteit van het lichaam. Door een stabielere lichaamshouding is de kans al een stuk groter dan de pijn in de rug minder gaat worden.

Uiteindelijk zijn er heel wat oefeningen die pijn in de rug kunnen helpen verlichten. Zaak is uiteraard om geval per geval te bekijken, want niet elke lijder aan pijn in de rug zal dezelfde soort pijn hebben. Buiten hernia en spierzwakte zijn er nog veel andere aandoeningen die tot pijn in de rug kunnen leiden. Er is bijvoorbeeld ook nog spinale stenose of wervelkanaalvernauwing, dat eveneens erg pijnlijk zal zijn. Precies omdat elke aandoening een andere aanpak vereist, is het noodzakelijk dat er met een ervaren specialist wordt samengewerkt wat de samenstelling van het oefeningenpakket betreft. 

 

Syndicatie