Wat kunnen de oorzaken van rugpijn zijn?

Wat kunnen de oorzaken van rugpijn zijn?

Hoe kan ik rugpijn en/of een hernia voorkomen?

Rugpijn kan verschillende vormen aannemen, eigenlijk kan er niet van één soort rugpijn worden gesproken. Het pijngevoel zal ook verschillen van persoon tot persoon en naargelang van de oorzaak van de pijn. Over de rug en de aandoeningen die zich aan dat lichaamsdeel kunnen voordoen, zijn al ganse bibliotheken volgeschreven. Spijtig genoeg is de medische wereld nog altijd niet in staat om een definitieve oplossing voor alle vormen van rugpijn aan te reiken.

Wat kunnen de oorzaken van rugpijn zijn? De oorzaak kan op de eerste plaats een ongelukkige beweging of een ongeval zijn, waardoor er ‘iets’ in de rug beschadigd is. Die beschadiging kan blijvend of van voorbijgaande aard zijn. Uiteraard mogen we ook een hernia niet over het hoofd zien, maar daarnaast kan rugpijn ook veroorzaakt worden door arthritis, fibromyalgie enzovoort.

Hoe kan ik rugpijn en/of een hernia voorkomen? In de meeste gevallen kan een aandoening aan de rug niet voorkomen worden, behalve wanneer ze het gevolg is van overdreven lichaamsgewicht of van een zittend bestaan. In dit geval kan het volgen van dieet in combinatie met meer beweging een oplossing aanreiken. Algemeen kan worden gesteld dat de rug een delicaat lichaamsdeel is, dat beter in de mate van het mogelijke ontzien wordt.

Syndicatie