ADHD symptomen verschillen bij jongens en bij meisjes

Komt ADHD inderdaad vaker voor bij jongens dan bij meisjes, of worden de symptomen bij meisjes vaak niet (h)erkend?

 

ADHD

De jongste jaren werd er veel onderzoek gedaan naar geslachtsverschillen bij jongens en meisjes bij ADHD, een aandoening die 8 tot 10% van de schoolgaande jeugd zou treffen. Vaak komt het eerste signaal vanuit de school, waar de leraars aangeven dat een kind niet kan stilzitten. Zijn (minder vaak: haar) gedrag stoort de rest van de klas.
 
De symptomen die op ADHD worden vaker bij jongens dan bij meisjes vastgesteld, de verhouding ligt ongeveer drie jongens voor elk meisje.
 
Marjorie Montague, professor of special education aan de University of Miami, stelt zich echter de vraag of ADHD inderdaad vaker voorkomt bij jongens dan wel of het bij meisjes minder vaak wordt (h)erkend.
 
Duidelijkere symptomen van ADHD bij jongens?
 
Een mogelijke verklaring ligt volgens professor Marjorie Montague bij het feit dat jongens meer uitgesproken symptomen van ADHD uiten – denk daarbij aan hyperactiviteit en aan impulsief gedrag – dan meisjes. Bij laatstgenoemden zouden die symptomen minder duidelijk tot uiting komen.
 
ADHD zou bij meisjes andere vormen aannemen, vormen die tot dusver niet werden (h)erkend als symptomen van de aandoening. Montague verwijst onder andere naar vergeetachtigheid, makkelijk verstrooid zijn, dingen op de verkeerde plaats leggen, geen talent om iets te organiseren, slechte prestaties in het hoger onderwijs, concentratievermogen, weinig oog voor detail enzovoort.
 
Mogelijk zijn meisjes met ADHD makkelijker onoplettend dan hyperactief of impulsief. Onoplettend gedrag kan makkelijker over het hoofd worden gezien en als dusdanig niet gerelateerd met ADHD.
 
Drie vormen van ADHD
 
1. De hyperactieve/impulsieve vorm, gekenmerkt door een sterke vorm van impulsiviteit en hyperactiviteit.
 
Deze vorm duikt het meeste op bij jongens. Ze zijn extreem actief en daarom snel herkenbaar als ADHD. Zij zijn bijzonder ongeduldig en willen onmiddellijk loon naar werken. Je kan hen daarom niet belonen met een belofte op wat langere termijn. Meestal wordt er geen rekening gehouden met de gevolgen van hun gedrag voor anderen. Vaak zijn ze ook erg agressief.
 
2. De onoplettende vorm
 
Bij deze vorm is op de eerste plaats sprake van ernstige en aanhoudende aandachtszwakte. De gedachten dwalen voortdurend af, deze kinderen zijn moeilijk bij het hic-et-nunc te houden. Deze vorm van ADHD wordt ook wel de  ADD-vorm genoemd. Organiseren is hun sterkste eigenschap niet en ze hebben weinig oog voor details.
 
Kinderen met deze vorm van ADHD zijn in de praktijk vaker meisjes dan jongens. Dikwijls hebben deze kinderen moeite met hun huiswerk, omdat dit in verschillende stappen moet afgehandeld worden: herinneren wat het huiswerk vandaag is, neerschrijven, de juiste boeken mee naar huis brengen, het werk mee terug naar school nemen enzovoort. Concentreren is een probleem, behalve wanneer het videospelletjes betreft. Kinderen met ADHD voelen zich sterk aangetrokken tot videospelletjes vanwege de verstrooiing die ze te bieden hebben.
 
3. De gecombineerde vorm
 
Bij de gecombineerde vorm komen beide soorten problemen samen voor. Dit type ADHD is het meest algemeen en komt opnieuw meestal bij jongens voor.

 

Syndicatie