Vijf signalen die kunnen wijzen op ADHD bij volwassenen

Vijf signalen die kunnen wijzen op ADHD bij volwassenen

De volwassen vorm van ADHD komt veel meer voor dan algemeen wordt aangenomen

De volwassen vorm van ADHD komt veel meer voor dan algemeen wordt aangenomen, maar wordt niet altijd als dusdanig herkend. Zaak is om de symptomen verbonden aan deze aandoening te herkennen, wat toch wel enige voorkennis vraagt. Er zijn vijf signalen die kunnen wijzen op ADHD bij volwassenen, signalen die in de meeste gevallen van de volwassen vorm van ADHD opduiken. Uiteraard kunnen die met nog andere signalen aangevuld worden. Dit zijn de vijf signalen:

Niet luisteren naar wat anderen zeggen

Het niet of onvoldoende luisteren naar wat anderen zeggen blijkt een typisch kenmerk van de volwassen vorm van ADHD te zijn. De persoon die lijdt aan de aandoening, legt met andere woorden een zekere vorm van nonchalance aan de dag. Tenminste, dat is wat de buitenwereld denkt, want de meeste mensen kunnen de volwassen vorm van ADHD niet herkennen.

Het niet nakomen van verplichtingen

Dit symptoom van de volwassen vorm van ADHD kan tot heel wat spanningen binnen het huwelijk aanleiding geven. De persoon die lijdt aan de aandoening zal bijvoorbeeld vergeten de afwas te doen, zijn kleren verkeerd leggen of tal van andere dingen doen of niet doen die het geduld van de partner aardig op de proef stellen. Die partner weet uiteraard niet dat er sprake is van de volwassen vorm van ADHD.

Nooit zijn beloften houden

Ook het niet houden van beloften op een regelmatige kan of mag als een signaal van de volwassen vorm van ADHD worden beschouwd. Eigenlijk is er geen sprake van liegen of iemand iets wijs maken in de strikte zin van het woord, eigenlijk luistert de persoon in kwestie simpelweg naar de aandoening waaraan hij lijdt. Dat kan voor serieuze problemen in een relatie zorgen, tenzij de partner natuurlijk op de hoogte is van het feit dat de patiënt aan de volwassen vorm van ADHD lijdt.

Het regelmatig vergeten van dingen

De volwassen vorm van ADHD wordt ook gekenmerkt door een bepaalde vorm van vergeetachtigheid die, afhankelijk van geval tot geval, ernstige tot minder ernstige vormen kan aannemen. Een factor die vaak over het hoofd wordt gezien, is dat in geval dat de volwassen vorm van ADHD in het spel is er vaak ook een communicatieprobleem opduikt. Iemand die aan deze volwassen vorm van ADHD lijdt, zal vaak hyperactief te zijn, te veel dingen tezelfdertijd willen doen en zodoende niet de tijd vinden om alles te doen.

Meer uitgeven dan kan

Mensen die lijden aan de volwassen vorm van ADHD - of nu mannen of vrouwen zijn - geven vaak meer geld uit dan ze zich kunnen veroorloven. Dit gegeven kan tot ernstige spanningen binnen een huwelijk of een relatie leiden, want financiële moeilijkheden kunnen er het gevolg van zijn. Daarom is het belangrijk dat de volwassen vorm van ADHD tijdig wordt herkend. Hoe vroeger de herkenning plaatsvindt, hoe sneller er kan ingegrepen worden en hoe kleiner de uiteindelijke schade zal zijn.

Syndicatie