Volwassenen met ADHD luisteren vaak niet naar anderen

Volwassenen met ADHD luisteren vaak niet naar anderen

Communicatieprobleem kan ander signaal geven van volwassen vorm van ADHD

ADHD wordt over het algemeen geassocieerd met kinderen, maar vaak wordt over het hoofd gezien dat er ook een volwassen vorm van ADHD van deze aandoening bestaat. Die wordt echter als dusdanig vaak niet herkend. ADHD wordt vooral bij kinderen bestudeerd, de volwassen vorm van ADHD is tot dusver grotendeels aan de aandacht van de wetenschappers ontsnapt.

Dat heeft onder andere te maken met een gebrek aan kennis van symptomen van de volwassen vorm van ADHD. Die symptomen zijn vaak namelijk niet altijd dezelfde als ADHD bij kinderen. Volwassenen met ADHD luisteren vaak niet naar anderen, communicatieproblemen kunnen een ander signaal geven van een volwassen vorm van ADHD. Er zijn echter nog wel meer signalen die in de richting van ADHD kunnen wijzen.

Arthur Robin, professor psychiatrie en behavioral neurosciences aan Wayne State University in Detroit, wijst bijvoorbeeld op het gevoel dat vrienden en familie op de zenuwen werken, op het onderbreken van gesprekken, op het niet houden van afspraken enzovoort. Probleem is echter dat de volwassen vorm van ADHD niet voor 100% door symptomen kan worden gedekt, zoals dat trouwens ook bij kinderen niet kan. Robin is van mening dat meer wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is, want de gevolgen van de volwassen vorm van ADHD zijn groter dan over het algemeen wordt aangenomen.

Hoe kan de volwassen vorm van ADHD gediagnosteerd worden? Vaak gebeurt dat niet, want de persoon in kwestie zal de aandoening bij zichzelf simpelweg niet herkennen. Meestal zijn het mensen uit de omgeving die naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis aandringen op een behandeling, zonder dat er aanvankelijk zelfs maar aan de volwassen vorm van ADHD wordt gedacht. Vervolgens wordt deze aandoening bij onderzoek dan vastgesteld. Uiteindelijk gebeurt het stellen van de diagnose van de volwassen vorm van ADHD slechts in een beperkt aantal gevallen, de omgeving van de meeste volwassenen met ADHD heeft zich inmiddels aan de aandoening moeten aanpassen.

De afgelopen jaren is de belangstelling voor de volwassen vorm van ADHD duidelijk toegenomen, ook al omdat het besef is gegroeid dat veel meer volwassenen dan verwacht aan deze aandoening lijden. Stilaan ontwikkelt zich ook een behandeling voor deze volwassen vorm van ADHD. Vaak beseft de persoon in kwestie niet dat hij of zij aan de volwassen vorm van ADHD lijdt, zodat het uiteindelijk toch niet tot een behandeling komt. Op dat vlak moet nog een heel stuk weg moeten afgelegd worden. Een bewustmakingsproces vergt echter tijd en dat lot lijkt ook de volwassen vorm van ADHD beschoren te zijn.

Syndicatie