Hoe diagnose ADHD stellen?

Hoe diagnose ADHD stellen?

Compleet psychiatrisch onderzoek is nodig om ADHD met zekerheid vast te stellen
 
Op basis van de symptomen kan een geneesheer de diagnose ADHD stellen. Dat gebeurt door een fysisch onderzoek en door het overlopen van de volledige medische geschiedenis van de patiënt.
 
Laboratoriumtesten zijn voor ADHD (nog) niet beschikbaar. Toch kan de arts op basis van foto- en bloedtesten kijken of een fysische aandoening of een ander probleem de symptomen kan veroorzaken.
 
Bijkomend probleem: andere aandoeningen zoals een depressie of angststoornissen vertonen gelijkaardige symptomen als bij ADHD. Vandaar de noodzaak voor een compleet onderzoek voor een accurate diagnose. Het kan geen kwaad om daar ook een kinderarts bij te betrekken.
 
ADHD is echter niet alleen een aandoening die kinderen treft, ook volwassenen komen er voor in aanmerking. De juiste diagnose kan worden gesteld op basis van een reconstructie van de jeugdgeschiedenis van de betrokkenen.

 

Syndicatie