Waarschuwingssignalen die wijzen op ADHD bij volwassenen

Waarschuwingssignalen die wijzen op ADHD bij volwassenen

Een aantal kenmerken kunnen typisch zijn voor de volwassen vorm van ADHD

Het probleem is bekend: de volwassen vorm van ADHD wordt niet altijd (of beter gezegd: eerder zelden) als dusdanig herkend. Toch zijn er een aantal waarschuwingssignalen die kunnen wijzen op ADHD bij volwassenen, maar die signalen moeten dan wel als dusdanig worden herkend. Er zijn niettemin toch een aantal kenmerken die typisch kunnen zijn voor de volwassen vorm van ADHD.

Wie vertrouwd is met deze symptomen zal gevallen van de volwassen vorm van ADHD sneller kunnen opmerken. Toch heeft het weinig zin om een heksenjacht te openen. Het probleem met deze aandoening - ook wat betreft de volwassen vorm van ADHD - is dat de symptomen nooit duidelijk afgelijnd zijn. Dat betekent dat er weinig wit en zwart is, maar wel veel grijs. Anderzijds staat het als een paal boven water dat er veel meer gevallen zijn van de volwassen vorm van ADHD dan algemeen wordt aangenomen.

Eigenlijk is ieder individu dat lijdt aan ADHD anders, maar toch zijn er een aantal gemeenschappelijke kenmerken die de volwassen vorm van ADHD kenmerken. Ergens is het toch belangrijk om deze volwassen vorm van ADHD te (h)erkennen, want ze kan de kwaliteit van een relatie helpen verbeteren. De wetenschap dat iemand lijkt aan de volwassen vorm van ADHD, kan namelijk tot een beter begrip leiden. Een aantal gedragingen die het rechtstreeks het gevolg zijn van ADHD kunnen namelijk het aangaan van relaties bemoeilijken.

Klassiek is het verhaal van de man die nooit luisterde naar wat zijn vrouw zei. Dit gaf aanleiding tot heel wat spanningen binnen het gezin, want de vrouw ging er van uit dat er sprake was van slechte wil. Dat bleek echter niet het geval te zijn, want de man leed aan een volwassen vorm van ADHD. Hij had die aandoening overigens al als kind, maar ze was toen nooit als dusdanig herkend geworden.

Het eeuwige probleem blijft inderdaad het herkennen van ADHD, zowel in de kindervorm als in de volwassen vorm. ADHD werd (en wordt nog) in de kindertijd niet altijd herkend, zeker wanneer de symptomen niet echt duidelijk zijn. De aandoening stopt in veel gevallen echter niet bij de overgang van kindertijd naar volwassenheid, zodat er veel meer gevallen zijn van de volwassen vorm van ADHD dan algemeen wordt aangenomen.

Syndicatie