Medicijnen voor de behandeling van ADHD kunnen hartproblemen veroorzaken

Medicijnen voor de behandeling van ADHD kunnen hartproblemen veroorzaken

Opletten met het laten voorschrijven van medicijnen voor ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd, zo leert ons Wikipedia. Dat is natuurlijk de theoretische omschrijving, in de praktijk zijn de symptomen van ADHD een heel stuk breder. Ze zijn zelfs zo breed dat de grenzen nog moeilijk te trekken zijn. In veel gevallen wordt dan ook een verkeerde diagnose gemaakt.

Tegenwoordig heeft iedereen wel iemand in de familie die met ADHD wordt gelieerd. Meestal is een belangrijk kenmerk het feit dat de aandacht niet op één welbepaald punt kan gefocust worden. De patiënt – als we dat woord mogen gebruiken – zal zich in snel tempo van het ene aandachtspunt naar het andere verplaatsen. De aandacht wordt snel afgeleid, met als gevolg bijvoorbeeld leerproblemen op school.

Over de behandeling van ADHD bestaat heel wat onenigheid. In ons land worden de meeste gevallen van deze stoornis behandeld door het voorschrijven van medicijnen, in de meeste gevallen is dat Rilatine. We zouden het aantal Rilatine-gebruikers in West-Europa niet te eten willen geven.

Maar rond Rilatine en aanverwante medicatie is nog niet zo veel studiewerk gedaan. Er lopen momenteel een aantal medische studieprogramma’s, maar de resultaten daarvan worden pas na verloop van tijd gepubliceerd. Medicijnen voor de behandeling van ADHD kunnen hartproblemen veroorzaken, zo blijkt uit één van die studies.

Het is dus opletten met het laten voorschrijven van medicijnen voor de behandeling van ADHD. Ouders krijgen in ieder geval het advies om het gedrag van hun kinderen goed in de gaten te houden. Anderzijds is er uiteraard ook geen reden om te panikeren. Van echt verontrustende resultaten is geen sprake, waakzaamheid blijft echter geboden.

Syndicatie