Ook kinderen met ADHD mogen hun verantwoordelijkheid niet ontwijken

Ook kinderen met ADHD mogen hun verantwoordelijkheid niet ontwijken

ADHD mag geen excuus zijn om eender welke vorm van gedrag te rechtvaardigen

Hal Meyer, oprichter van de New York City afdeling van Children and Adults with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (CHADD), geeft toe dat het gedrag van kinderen met ADHD voor de buitenwereld enige vorm van aanpassing vraagt. Kinderen die aan deze aandoening lijden, kunnen zich in sommige omstandigheden anders dan anders gedragen.

Ook kinderen met ADHD mogen hun verantwoordelijkheid niet ontwijken, zo stelt Meyer. Sommige kinderen beseffen maar al te goed dat ze aan een ‘attention deficit disorder’ lijden. Ze durven hun ouders zodoende antwoorden dat ze hun huiswerk niet moeten maken omdat ze aan ADHD lijden. Dergelijke smoes is uiteraard van nul en generlei waarde, alle kinderen moeten hun huiswerk maken.

ADHD mag inderdaad geen excuus zijn om eender welke vorm van gedrag te rechtvaardigen. Meyer stelt dat de kinderen moet aangeleerd worden dat ze het misschien wat moeilijker zullen hebben om hun huiswerk te maken, maar dat het hoe dan ook ook moet worden gemaakt. Wie probeert om deze regels te omzeilen moet worden gestraft, precies zoals elk ander kind zou worden gestraft.

Meyer adviseert om een lijstje te maken met de verplichtingen waar de ADHD-kinderen moeten nakomen. Dat lijstje kan ergens opgehangen worden, zodat het op elk moment kan geraadpleegd worden. Op dat lijstje kan ook plaats zijn voor de regels die voor het huis werden opgesteld en waar iedere bewoner van het huis zich aan moet houden. Op die manier beschikken de kinderen over iets zichtbaars en tastbaars waar ze op kunnen terugvallen.

Meyer, die veel ervaring heeft met de aandoening, geeft toe dat het niet altijd even makkelijk is om stringente regels te hanteren wanneer er ADHD in het spel is. Enige flexibiliteit is inderdaad geboden, maar dat wil niet zeggen dat alles moet en mag toegelaten zijn. Wie moeite heeft om het trekken van lijnen voor ADHD-kinderen, krijgt het advies om contact op te nemen met ervaren deskundigen ter zake. ADHD is namelijk geen makkelijke problematiek, verre van zelfs.

Syndicatie