ADHD: toch beter opletten met gebruik van Rilatine

ADHD: toch beter opletten met gebruik van Rilatine

Gebruik van stimulerende medicijnen bij ADHD-patiënten zou kansen op een plotse dood kunnen vergroten

In de Verenigde Staten hebben de federale toezichthouders opnieuw een waarschuwing de wereld ingestuurd met betrekking tot het gebruik van stimulerende medicijnen als Rilatine bij de bestrijding van ADHD. Volgens een studie die door de Amerikaanse overheid werd ondersteund, zouden medicijnen als Rilatine en aanverwanten de risico’s op een plotse dood kunnen doen toenemen. 

De resultaten van dat onderzoek verschenen in The American Journal of Psychiatry. De studie suggereert dat er een link zou kunnen bestaan tussen het gebruik van deze medicijnen en het optreden van een plotse dood bij kinderen en adolescenten. In verband met de medicijnen in kwestie, die gebruikt worden voor de behandeling van aandachtsverlies en hyperactiviteit, wordt al gewaarschuwd in verband met de toegenomen risico’s op hartaanvallen en beroertes bij kinderen met een zwak hart. De wetenschap stelt zich nu de vraag of dezelfde risico’s ook opduiken bij kinderen die een hartproblemen hebben.

Volgens het National Institute of Mental Health zouden gezonde kinderen die medicatie nemen voor de bestrijding van aandachtsverlies en hyperactiviteit zes tot zeven keer meer kans hebben op een plotselinge en onverklaarbare dood dan kinderen die de geneesmiddelen niet nemen. De studie werd gedeeltelijk gesponsord door de Amerikaanse Food and Drug Administration, wat ze toch een zekere geloofwaardigheid heeft.

Toch wordt er getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de uitslagen van het onderzoek, maar ook aan de gebruikte methode. Die bestond hoofdzakelijk uit interviews met ouders en geneesheren na het overlijden van de kinderen. Deze methode zou tot de verkeerde conclusies kunnen lijden, zo werd links en rechts geopperd. In veel gevallen was het kind al langer geleden gestorven, zodat de onderzoekers voor details afhankelijk waren van het geheugen van de betrokkenen.

Dr. Robert Temple, bij de FDA directeur van de dienst die zich bezighoudt met de herkeuring van al goedgekeurde medicijnen, volgt de zaak op de voet. Het momenteel geldend advies is dat de behandeling weliswaar kan worden verder gezet, maar dan wel op voorwaarde dat er regelmatig overleg is met de behandelende artsen.

De studie vergeleek een groep van 564 kinderen die in onverklaarbare omstandigheden om het leven kwamen met een even grote groep kinderen die in een auto-ongeval omkwamen. Bij de onverklaarbare sterfgevallen waren er telkens tien kinderen die een ADHD-geneesmiddel namen, in vergelijking met slechts twee kinderen die in een auto-ongeval stierven. De onderzoekers gebruikten kinderen gedood in een auto-ongeval als referentiepunt omdat kinderen die plots sterven zonder een op het eerste gezicht aanwijsbare oorzaak relatief zeldzaam zijn

Dr. Madelyn Gould, professor psychiatrie aan Columbia University, beaamt dat de uitslag van het onderzoek met enige voorzichtigheid moet behandeld worden. In ieder geval is meer onderzoek noodzakelijk alvorens sluitende conclusies kunnen worden getrokken uit het onderzoek.
 

Syndicatie