Jongens en meisjes met ADHD reageren verschillend op Rilatine

Jongens en meisjes met ADHD reageren verschillend op Rilatine

Voorgaande studies gaven geen verschillen aan, maar uit een nieuwe studie blijkt dat jongens en meisjes verschillend reageren op het gebruik van Rilatine (methylfenidaat).
 
Bij deze studie werden 184 proefpersonen, 136 jongens en 48 meisjes, uit de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar betrokken. Ze wees inderdaad uit dat de reacties anders zijn.
 
Meisjes met ADHD reageren sneller op Rilatine, maar medicijn is ook sneller uitgewerkt
 
Meisjes hebben vaker het Predominantly Inattentive Type of het onoplettende type (onoplettend maar geen hyperactieve symptomen, vaak gecombineerd met angst) van ADHD, jongens vaker het Predominantly Hyperactive-Impulsive Type of het hyperatieve en impulsieve type (hyperactiviteit maar geen onoplettendheid).
 
Meisjes reageerden na anderhalf uur sneller op het toedienen van Ritaline dan jongens, maar het effect zwakte na 6 tot 12 uur ook sneller af. 12 uur na het toedienen was het medicijn veel werkzamer bij jongens dan bij meisjes. De conclusie kan zijn dat er bij meisjes een grotere waakzaamheid moet zijn op het einde van de dag, onder andere wat betreft het toedienen van een extra dosis.

 

Syndicatie