De behandeling van de volwassen vorm van ADHD: wat en hoe?

De behandeling van de volwassen vorm van ADHD: wat en hoe?

Gecombineerde behandeling heeft vaak de meeste kansen op succes

Makkelijk te herkennen is het misschien, maar tegenwoordig wordt toch steeds vaker de diagnose ‘volwassen vorm van ADHD' gesteld. Wanneer de man of vrouw zich ook bewust is van de problemen, kan er aan een behandeling worden gedacht. Maar hoe gebeurt zo'n behandeling van een volwassen vorm van ADHD?

De gecombineerde behandeling van de volwassen vorm van ADHD heeft vaak de meeste kansen op succes. Dat wil zeggen dat medicatie zal gecombineerd worden met psychotherapie en met het trainen van bepaalde vaardigheden. Bij wie een partner heeft, is het belangrijk dat hij of zij daadwerkelijk bij de vorm van de behandeling van de volwassen vorm van ADHD betrokken wordt. Deelname van de partner kan van doorslaggevend belang zijn voor het al dan niet laten slagen van de behandeling.

Arthur Robin, professor psychiatrie en behavioral neurosciences aan Wayne State University in Detroit, is van mening dat er resultaten te boeken zijn mits de directe omgeving helpt met de behandeling. Dat betekent uiteraard niet dat jan en alleman op de hoogte moet worden gebracht van het feit dat bij iemand de volwassen vorm van ADHD is vastgesteld. Enige discretie op dat vlak kan uiteraard geen kwaad.

Steun van de partner is vooral belangrijk wat de regelmatige inname van de medicatie betreft. Eén van de kenmerken van de volwassen vorm van ADHD is een bepaalde vorm van vergeetachtigheid. Die kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het inname van de medicijnen regelmatig wordt vergeten. Op die manier is een doeltreffende behandeling van de volwassen vorm van ADHD uiteraard uitgesloten.

Ook zullen mannen of vrouwen die lijden aan de volwassen vorm van ADHD in sommige gevallen hoofdzaak niet van bijzaak kunnen onderscheiden. Dat betekent dat ze op een bepaald moment het belang van een behandeling gaan onderschatten, bijvoorbeeld omdat er andere dingen op de voorgrond zijn gekomen die schijnbaar belangrijker zijn. Het is in dat geval aan de partner om man of vrouw tot de orde te roepen door er op te wijzen dat de behandeling op een consequente manier wordt verder gezet.

Ook voor andere dingen met betrekking tot de therapie, zoals bijvoorbeeld time management en organisatorische vaardigheden is het belang van de deelname van de partner niet te verwaarlozen. De effecten van een behandeling van de volwassen vorm van ADHD zijn volgens Robin in een aantal gevallen zeer positief, zodat er op relationeel vlak alleszins van vooruitgang sprake kan zijn.

Syndicatie