Ouders geloven vaak dat kind met ADHD hoogbegaafd is

Ouders geloven vaak dat kind met ADHD hoogbegaafd is

Oplossen van ADHD probleem begint met te erkennen dat er wel degelijk een probleem is

De Attention Deficit-Hyperactivity Disorder of ADHD komt tegenwoordig vaker voor dan vroeger, alleszins die indruk krijgen we toch. Waarschijnlijk zal de aandoening vroeger even veel zijn voorgekomen, maar werd ADHD toen niet als dusdanig herkend. Inmiddels is de medische wetenschap veel verder ontwikkeld en wordt de diagnose veel makkelijker gesteld.

Zo echter niet bij de ouders. Ouders geloven vaak dat kind met ADHD hoogbegaafd is, waarbij de symptomen die wijzen op de aandoening worden ervaren als signalen die wijzen op een vorm van bovennormale intelligentie. De ironie wil dat de buitenwereld vaak veel sneller in de gaten heeft wat er aan de hand is dan de ouders zelf.

Oplossen van ADHD probleem begint met te erkennen dat er wel degelijk een probleem is. Kinderen die niet kunnen stilzitten en van hot naar her vliegen, maken wel degelijk een grote kans op ADHD. De interpretatie van de ouders – het gedrag van de kinderen zou te maken hebben met een enorme weetgierigheid – zit er vaak volledig naast.

Vaak is er bij de ouders een ontkenningsfase die zelfs meerdere jaren kan aanslepen. De vader en de moeder gaan proberen om allerlei redenen te bedenken waarom het kind zich gedraagt zoals het zich gedraagt. Het onderwerp ADHD zal angstvallig worden vermeden, ook al heeft één van beide ouders (of misschien zelfs allebei) een bang voorgevoelen.

Tegenwoordig wordt ADHD veel vaker van vroeger als dusdanig herkend. Invloedrijke organities hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. In de Verenigde Staten heeft bijvoorbeeld de Children and Adults with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (CHADD) als voortrekker gefungeerd, waarbij ook het ADD Resource Center in New York City zich niet onbetuigd liet. Laatstgenoemde organisatie ondersteunt de ouders van kinderen met ADHD. Ook in de meeste Europese landen zijn gelijkaardige verenigingen actief.

Syndicatie