Symptomen van ADHD bij volwassenen worden vaak niet herkend

Symptomen van ADHD bij volwassenen worden vaak niet herkend

ADHD komt op latere leeftijd veel meer voor dan algemeen wordt aangenomen

ADHD komt op latere leeftijd veel meer voor dan algemeen wordt aangenomen, maar wordt meestal niet als dusdanig herkend. ADHD bij volwassenen kan echter relaties bemoeilijken, zo niet onmogelijk maken. Wat zijn de symptomen van ADHD op latere leeftijd? Die zijn moeilijk onder één noemer onder te brengen. Het kan gaan om een geringe luisterbereidheid naar de partner, bijvoorbeeld.

Soms klagen vrouwen dat ze er in de persoon van hun man nog een extra kind in huis hebben gekregen. Deze klacht zou vele oorzaken kunnen hebben, maar bijvoorbeeld ook ADHD bij volwassenen. Een ander symptoom kan zijn dat iemand steevast te laat komt bij afspraken. Dat zal zijn of haar vrienden en kennissen waarschijnlijk op de zenuwen werken, maar ook die gaan niet beseffen dat er sprake is van een geval van ADHD bij volwassenen.

ADHD is de afkorting van attention deficit hyperactivity disorder en wordt meestal beschouwd als een probleem dat zich vrijwel uitsluitend bij kinderen voordoet. Dat is echter niet het geval, verre van zelfs. ADHD wordt als aandoening nog niet zo heel lang (h)erkend. Vanzelfsprekend waren er vroeger ook kinderen die aan ADHD leden. Die zijn inmiddels volwassen geworden, zodat er nu sprake is van ADHD bij volwassenen.

Het is namelijk zo dat de symptomen van ADHD niet noodzakelijk verdwijnen met het ouder worden. De aandoening kan sluimerend aanwezig blijven en zich toch nog regelmatig in een of andere vorm uiten. ADHD bij volwassenen wordt vaak als ergerlijk ervaren, maar meestal in verband gebracht met de persoonlijkheid van de man of vrouw in kwestie. Er zal maar zeer zelden aan ADHD bij volwassenen bij volwassenen worden gedacht.

Arthur Robin, professor psychiatrie en behavioral neurosciences aan de Wayne State University in Detroit, is zich wel bewust van het probleem. Volwassenen met ADHD worden vaak als gewoon vervelend ervaren, zonder dat iemand zich ook maar in het minst bewust is van hun problemen. Wanneer het bij ‘vervelend' bleef, is er eigenlijk nog niets aan de hand.

Er onstaat pas een probleem wanneer ADHD een relatie of een vriendschap in de weg komt te staan. De partner of vriend(in) zal niet begrijpen wat er aan de hand is en gaat spontaan aan slechte wil of zelfs een slecht karakter denken. Daarmee is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Robin breekt daarom een lans om ADHD sneller bij volwassenen te herkennen. Door aan deze aandoening te denken, kunnen veel misverstanden vermeden worden en zal het leven voor alle betrokken partijen alleszins een stukje makkelijker worden.

Syndicatie