Volwassenen met ADHD begaan minder misdaden wanneer ze medicatie krijgen

Volwassenen met ADHD begaan minder misdaden wanneer ze medicatie krijgen

Zweeds onderzoek legt opnieuw verband tussen ADHD en criminaliteit bloot

Veel mensen stellen zich de vraag of ADHD al dan niet een modeziekte is. Er waren vroeger weliswaar ook hyperactieve kinderen, maar dat hyperactief zijn werd destijds niet als verontrustend ervaren. Tegenwoordig wordt de diagnose ADHD misschien iets te vaak gesteld. Vaak worden ook kinderen die stoornissen uit het autistisch spectrum vertonen in één adem ook aan ADHD gekoppeld.

Ook rond rilatine, het geneesmiddel dat het vaakst wordt voorgeschreven voor de bestrijding van ADHD, is op zijn zachtst gezegd omstreden. Het wordt tegenwoordig vaak heel snel voorgeschreven, volgens sommige wetenschappers in veel te gevallen te snel. In sommige scholen zijn er tientallen kinderen die rilatine gebruiken, zonder dat ze eigenlijk medische begeleiding nodig hebben.

Maar rond ADHD is het laatste woord nog niet gevallen, evenmin als over de behandeling van de aandoening. In Zweden werd een geruchtmakende studie uitgevoerd, waar een groep van 25.656 patiënten in was betrokken. Deze patiënten waren allen ouder dan 15 jaar en ooit was bij hen de diagnose ADHD gesteld.

Volwassenen met ADHD begaan minder misdaden wanneer ze medicatie krijgen, zo luidde één van de conclusies van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek, gefinancierd door de Swedish Research Council, het U.S. National Institutes of Health en de U.K.’s Wellcome Trust, verschenen in het New England Journal of Medicine.

Het Zweeds onderzoek legt dus opnieuw het verband tussen ADHD en criminaliteit bloot, waarbij bleek dat mannen die voor ADHD met medicijnen werden behandeld 32% minder misdaden begingen. Bij vrouwen daalde de criminaliteitsgraad zelfs met 40%. Wanneer deze percentages bevestigd worden, zal het duidelijk zijn dat behandeling van ADHD met medicijnen alleszins niet overbodig kan worden genoemd.

Syndicatie