Hoe leer ik omgaan met iemand die lijdt aan de volwassen vorm van ADHD?

Hoe leer ik omgaan met iemand die lijdt aan de volwassen vorm van ADHD?

Begrip en geduld kunnen al een aardig eind op weg helpen richting verbetering

Hoe leer ik omgaan met iemand die lijdt aan de volwassen vorm van ADHD?, is een vraag die vaak wordt gesteld door mensen met een partner die aan de aandoening lijkt. Het is echter moeilijk om een duidelijk antwoord op deze vraag te formuleren. Begrip en geduld kunnen al een aardig eind op weg helpen richting verbetering, maar daarvoor is het noodzakelijk om enig inzicht te verwerven in de volwassen vorm van ADHD.

Arthur Robin, professor psychiatrie en behavioral neurosciences aan Wayne State University in Detroit, wijst er op dat het vooral moeilijk is om aan te wennen aan enkele typische kenmerken van de volwassen vorm van ADHD, zoals impulsiviteit en hyperactiviteit. Naarmate het begrip voor de aandoening groeit, valt er echter ook met deze symptomen te leven.

De vraag is natuurlijk waar meer informatie over de volwassen vorm van ADHD te krijgen valt. Voor het Nederlandse taalgebied is dat wat moeilijk, want zo veel is daar nog niet over verschenen. Voor wie Engels geen probleem vormt, zijn er heel wat
online resources beschikbaar, waarbij we bijvoorbeeld denken aan de Amerikaanse organisatie Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD).

Via deze kanalen is het mogelijk in contact te komen met andere mensen die zelf of van wie een partner of verwante aan de volwassen vorm van ADHD lijdt. Er bestaan zelfhulpgroepen en het regelmatig contact hebben daarmee kunnen het geduld en het begrip helpen groeien. Op de ontmoetingen met lotgenoten kan veel geleerd worden over hoe moet worden omgegaan met iemand met volwassen vorm van ADHD in een welbepaalde situatie.

In echt zware gevallen van de volwassen vorm van ADHD is medische hulp onontbeerlijk. In dat geval kan er in samenspraak met de dokter worden gezocht naar een hulpverlener met ervaring van de volwassen vorm van ADHD. Die zijn weliswaar niet zo makkelijk te vinden, maar mits wat zoekwerk moet het toch lukken. Vervolgens komt het er op aan de partner met volwassen vorm van ADHD te overtuigen dat hij of zij inderdaad hulp moet zoeken. Wanneer ook dat is gelukt, kan de behandeling van start gaan. Of die zal succes hebben, valt natuurlijk nog af te wachten.

Syndicatie