Anorexia Nervosa patiënten moeten adembehaling leren beheersen wanneer ze zich angstig voelen

Anorexia Nervosa patiënten moeten adembehaling leren beheersen wanneer ze zich angstig voelen

Wie lijdt aan Anorexia Nervosa mag zich slechts aan een objectief tegelijkertijd focussen

Anorexia Nervosa patiënten moeten met het oog op genezing aan een aantal dingen wennen. Op de eerste plaats is dat het aanleren van vertrouwen, zeker wat betreft informatie over voeding en voedingsgewoonten. Het wordt ten zeerste aanbevolen om met experts te praten over eten en alles wat daarmee samenhoort. Die ingewonnen informatie kan vervolgens worden getoetst aan wat in de pers over het onderwerp is verschenen. Onderwerp van die lectuur kan bijvoorbeeld informatie over een uitgebalanceer dieet zijn.

Er zijn nog echter andere dingen die van belang zijn. Anorexia Nervosa patiënten moeten bijvoorbeeld hun adembehaling leren beheersen wanneer ze zich angstig voelen of wanneer ze zich onzeker voelen. Vergeet ook niet om de buitenwereld te vertellen hoe je je voelt. Er is geen enkele reden waarom je niet zou vertellen dat je je angstig voelt. Laat ook je omgeving vertellen hoe ze zich voelen. Je zal zo leren dat iedereen wel ergens last heeft van minder goede gevoelens.

Wie lijdt aan Anorexia Nervosa mag zich slechts aan een objectief tegelijkertijd focussen, zaak is om alles zo eenvoudig mogelijk te houden. Het leven is zo al moeilijk genoeg, dus maak het niet moeilijker dan het al is. Het beheersen van de ademhaling is in het geval van Anorexia Nervosa erg belangrijk, vergeet daarom niet om ademhalingsoefeningen te volgen. Bij al deze dingen kan de steun van anderen een doorslaggevende factor zijn.