Zes uren slaap volstaan voor iemand met zeldzame genenmutatie

Zes uren slaap volstaan voor iemand met zeldzame genenmutatie

Behoeften aan veel of weinig slaap kunnen genetisch bepaald zijn, geneesmiddel kan in toekomst mogelijk slaaptijd inkorten

Het fenomeen is bekend: sommige mensen zijn na acht uren slaap amper uitgerust, terwijl voor anderen enkele uren slaap volstaan. Een legendarisch voorbeeld is de Britse ex-premier Margaret Thatcher, die er prat op ging dat ze aan luttele uren slaap voldoende had om uitgerust te zijn. Op het eerste gezicht is voor dit fenomeen geen verklaring voorhanden.

Populair-wetenschappelijke bronnen probeerden alles te reduceren tot training. Wie dagelijks (of liever: nachtelijks) vijf minuten minder sliep, zou op termijn de periode van zijn nachtrust kunnen reduceren. Deze populistische uitleg zou echter nergens op slaan. Het op deze manier uitstellen van de slaap zou op termijn de gezondheid ernstige schade kunnen toebrengen.

Een team dat het mechanisme van de slaap onderzoekt is aan de University of California in San Francisco is echter tot de conclusie gekomen dat een zeldzame genetische mutatie wel degelijk een korte nachtrust mogelijk maakt. Daardoor zouden de bezitters van deze mutatie na zes uren slaap volledig uitgerust kunnen zijn, klaar om aan de dagtaken te beginnen.

Het onderzoek gebeurde op een moeder en een dochter bij wie de genetische mutatie werd vastgesteld om 11 uur ’s avonds ging slapen en elke morgen om 5 uur weer kiplekker opstond. De moeder en de dochter waren de twee enige met de genetische mutatie uit een groep van 1.000 proefpersonen. Het betreft dus wel degelijk een zeldzame genetische mutatie.

Het vaststellen van het opduiken van de genetische mutatie kan een belangrijke doorbraak betekenen in het onderzoek naar de slaapproblemen waar miljoenen mensen elke nacht opnieuw mee geconfronteerd worden. Die problemen zouden de Amerikaanse staat elk jaar 15 miljard dollar aan medische uitgaven kosten, om nog maar te zwijgen van de 50 miljard dollar die in de industrie aan productiecapaciteit verloren gaat. Het zal dus duidelijk zijn dat de slaapproblematiek een zeer dure aangelegenheid is.
 
De resultaten van het onderzoek uitgevoerd aan de University of California in San Francisco verschenen in het blad Nature. Zij kunnen een belangrijke stap betekenen in de richting van de verklaring van het complex systeem in onze hersenen dat de slaap regelt. Mensen die te weinig slapen, krijgen gezondheidsproblemen. Het viel echter niet te verklaren waarom sommige mensen weinig slaap nodig hadden en anderen meer. Met het ontdekken van de zeldzame genetische mutatie is er een belangrijke stap gezet in de richting van de verklaring van het slaapmechanisme.

De deelnemers aan het onderzoek denken nu aan het ontwikkelen van een geneesmiddel dat onze slaap zo kan reguleren dat we aan zes uren slaap voldoende hebben om ons toch kiplekker en gezond te voelen. Bovendien kan er iets worden gedaan aan het probleem dat sommige mensen gedwongen zijn om heel vroeg te gaan slapen en ook heel vroeg op te staan. Een voorbeeld daarvan was Benjamin Franklin, die als hij wakker bleef tot 22 uur werkelijk doodmoe was. De naam van de zeldzame genetische mutatie is overigens DEC2.
 

Syndicatie