7 vormen van pijn waar u beter meteen op reageert

Dossier

7 vormen van pijn waar u beter meteen op reageert

Voorkomen is beter dan genezen, zeker wanneer er pijn aan te pas komt

Iedereen heeft ooit wel eens pijn, maar er zijn een aantal vormen van pijn die onmiddellijk medisch ingrijpen noodzakelijk maken. Via pijn maakt uw lichaam u er attent op dat er ergens iets misloopt. Dat kunnen onschuldige dingen zijn – de verkeerde bewegingen gemaakt of iets fout gegeten – maar er kunnen ook serieuzere oorzaken van de pijn zijn. We zetten hier zeven vormen van pijn op een rijtje die u zeker niet mag verwaarlozen.

1. De ergste hoofdpijn van uw leven

Vreselijke hoofdpijn kan verschillende oorzaken hebben, maar de meest gevaarlijke zijn uiteraard een mogelijke beroerte of een hersentumor zijn. Het continu hebben van zware hoofdpijn vraagt zo snel mogelijk om medische controle.

2. Pijn in borst, keel, nek, schouder, arm of buik

Deze vormen van pijn kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan gaan om een longonsteking of om een hartaanval. In beide gevallen is uiteraard medisch ingrijpen noodzakelijk. In geval van hartproblemen is pijn echter het laatste symptoom, eerst komt een vorm van onbehagen of druk.

Deze vorm van onbehagen of druk kan vergezeld zijn van misselijkheid. Uiteraard speelt de leeftijd een belangrijke rol. In het geval van een 18-jarige is de kans klein dat er sprake is van hartproblemen, bij een 70-jarige zijn de kansen op zo’n scenario al een stuk groter. In het geval van vrouwen liggen de kansen op hartproblemen na de menopauze hoger dan daarvoor.

Onbehagen of druk worden maar al te vaak geïnterpreteerd als vormen van stress, maar voorkomen is in dit geval beter dan voorkomen. Aarzel daarom niet en ga zo snel mogelijk medische hulp zoeken.

3. Pijn in het onderste deel van de rug of tussen de schouderbladen

In dit geval zal meestal spontaan aan arthritis gedacht worden. Er zijn echter nog andere mogelijkheden, waaronder een hartaanval of problemen met de (onder)buik. Eén van de mogelijke gevaren is bijvoorbeeld het springen van de aorta, wat zich kan vertalen in plots opduikende pijn. Onder andere mensen met hoge bloeddruk, diabetes en rokers zijn risicogroepen. Ook wie ooit last had van bloedcirculatieproblemen komt als risicogroep in aanmerking.

4. Hevige buikpijn

Hevige buikpijn kan natuurlijk op de eerste plaats verwijzen naar de appendix. Als u die nog hebt, is er ook een kans op een gesprongen blinde darm aanwezig. Er zijn echter nog andere mogelijkheden: de gal, de pancreas (alvleesklier), de maag enzovoort kunnen ook problemen opleveren.

5. Pijn in het kuitbeen

Is minder bekend, maar kan wijzen op longembolie of – in medisch engels - deep vein thrombosis (DVT). Concreet gaat het om een bloedklonter die opduikt in de aders van het been. Het gevaar is dat een stukje van de klonter afbreekt en naar de longen wordt vervoerd. In dat geval valt een dodelijke afloop niet uit te sluiten. Onder andere mensen met kanker, zwaarlijvigheid, bedlegerheid, zwangerschap, reizigers over lange afstand enzovoort behoren tot de risicogroepen. Soms kan er ook gewoon een zwelling optreden, die niet met pijn gepaard gaat. Ook in dat geval is medisch ingrijpen noodzakelijk.

6. Brandende voeten of benen

Brandende voeten of benen kunnen één van de eerste symptomen zijn die wijzen op diabetes. Volgens een onderzoek uitgevoerd door de American Diabetes Association zou een kwart van de Amerikaanse diabetespatiënten niet weten dat ze aan deze ziekte lijden. Het brandend gevoel kan wijzen op schade die aan de zenuwen wordt aangericht.

7. Vage pijnen die medisch moeilijk te verklaren vallen

Dit soort pijnen wijst vaak in de richting van een depressie. Het kan gaan om hoofdpijn, pijn in de buik of in één van de ledematen. Vaak komen deze pijnen ook gezamenlijk voor. Omdat de pijn chronisch is en in veel gevallen niet al te storend, wordt ze nogal eens verachtzaamd. Toch is ingrijpen noodzakelijk, want een depressie kan de levenskwaliteit sterk verstoren. Sommige geneesheren zijn van mening dat een depressie krachtig moet bestreden worden wegens het feit dat er schade in de hersenen wordt aangericht.

Syndicatie