SMS'jes versturen is niet zonder gevaar: hoofd- en schouderpijn kunnen er het gevolg van zijn

Altijd in dezelfde houding zitten met mobiele telefoon in aanslag kan pijn in het bovenste deel van van lichaam veroorzaken

SMS'jes versturen is niet zonder gevaar, zo blijkt uit een recente studie. Onder ander hoofd- en schouderpijn kunnen het gevolg zijn van te vaak met de GSM bezig zijn. Altijd in dezelfde houding zitten met mobiele telefoon in aanslag kan namelijk pijn in het bovenste deel van van lichaam veroorzaken.

Het verzenden van SMS'jses (in het Engels spreken we dan over ‘texting') is erg populair, populairder dan gewoon bellen met de mobiele telefoon. Het te veel aan ‘texting' doen kan achter kwalijke gevolgen hebben voor nek, schouders en andere bovendelen van het lichaam. Judith Gold, assistent professor epidemiologie aan de  Temple University's College of Health Professions and Social Work, presenteerde op de jaarmeeting van de American Public Health Association een studie daaromtrent. Zij kwam tot haar conclusie dat haar studenten die vaak SMS'jes verstuurden ook vaak met pijnen in het bovenlichaam af te rekenen hadden.

Gold stelde bij haar onderzoek vast dat de meeste van haar studenten in de leeftijdsklasse tussen 18 en 21 de voorkeur gaven aan SMS'jes boven emails of telefoongesprekken. Daardoor worden ze blootgesteld aan aandoeningen die normaal alleen opduiken bij oudere mensen die jarenlang altijd in dezelfde houding aan de computer hebben gewerkt. Die houding stemt inderdaad grotendeels overeen: de schouders blijven stabiel, terwijl de vingers snel over het toetsenscherm van het mobiel toestel bewegen. Het vervelende aan de hele zaak is dat verwoede SMS'ers al op jeugdige leeftijd met dergelijke aandoeningen worden geconfronteerd. Deze aandoeningen kunnen bovendien tot op latere leeftijd ernstige gevolgen hebben, zo waarschuwde Gold.

De vrouwelijke professor betrok bij haar onderzoek 138 studenten die vrijwillig wilden meewerken. Zij onderzocht de correlaties tussen het aantal tekstboodschappen dat deze verstuurden en het opduiken van klachten over pijn in het bovenlichaam. Aan de studenten zelf werd gevraagd om aan te geven op welke plaatsen zij pijn ondervonden. Op een lijst gaven de studenten aan hoeveel SMS'jes zij precies per dag verstuurden.

De onderzoekers vonden vooral bij mannelijke studenten een verband tussen pijn in de schouders en het aantal tekstjes dat met de mobiele telefoon werden verstuurd. Gold meent echter dat het nog te vroeg is om daaruit te mogen afleiden dat alleen mannen kwetsbaar zijn voor de gevolgen van hun SMS-woede. Het lijkt waarschijnlijk dat de schade bij vrouwen ongeveer even groot gaat zijn. Gold en haar team waren vooral verbaasd over het feit dat de pijn vooral in nek en schouder voelbaar is, waar dat eerder in de vingers, vuisten en armen kon verwacht worden. Zij beseft echter dat het een voorlopige studie betreft, die nog door vervolgonderzoeken moet bevestigd worden.

Syndicatie