Acupunctuur kan wel degelijk effect hebben bij de bestrijding van chronische pijnen

Acupunctuur kan wel degelijk effect hebben bij de bestrijding van chronische pijnen

Nieuwe studie geeft acupunctuur het voordeel van de twijfel bij pijnbehandeling

 In de medische wereld blijft acupunctuur een onderwerp waar meestal een grote bocht omheen wordt gemaakt. Wat is het probleem? Niemand kan garanderen dat de behandeling met naalden mensen inderdaad beter maakt. Wetenschappelijk valt moeilijk te bewijzen dat die naalden een positief effect hebben, ook zal zijn aan die relatie al talloze wetenschappelijke studies gewijd.

Eigenlijk is een grote kloof tussen believers en non-believers. Heel wat mensen die acupunctuur hebben gevolgd, zijn tevreden over de resultaten van die behandeling. Ze beweren met klem dat pijnen of andere symptomen van een ziekte na de behandeling duidelijk zijn verbeterd. Het probleem is dat de gevolgen van een ingreep met naalden niet of nauwelijks te meten zijn.

Dit argument wordt door de non-believers aangegrepen om de doeltreffendheid van acupunctuur in te twijfelen. In hun visie is nog geen enkele zieke genezen als gevolg van een behandeling met naalden. Ze dagen de acupuncturisten zelfs uit om met bewijzen te komen aantonen dat hun therapie inderdaad werkt. Spijtig genoeg hebben die deze vraag nog altijd niet kunnen invullen, hoewel er toch indicaties zijn die op een positief effect werken.

Acupunctuur kan wel degelijk effect hebben bij de bestrijding van chronische pijnen, zo blijkt uit een studie waar onder andere Andrew Avins aan meewerkte. Deze wetenschapper, medewerker aan de Division of Research for Kaiser Permanente, adviseert dan ook aan patiënten om de kans niet te laten liggen om zich met naalden te laten behandelen. Baat het niet dan schaadt het ook niet, aldus Avins.

Deze nieuwe studie geeft acupunctuur dus het voordeel van de twijfel bij pijnbehandeling. 50% van de patiënten die een behandeling ondergingen voelden minder pijn, tegenover slechts 30% van de patiënten die geen behandeling kregen en 43% van de patiënten die een fake behandeling ondergingen. De verschillen zijn weliswaar klein, maar alleszins toch de moeite om mee verder te gaan.

Syndicatie