Baby's in landelijke regio's lopen meer kans op dood door onvrijwillige verstikking

Baby's in landelijke regio's lopen meer kans op dood door onvrijwillige verstikking

Behandeling van kinderen kan verschillen tussen stad en platteland

Baby's in landelijke regio's lopen meer kans op dood door onvrijwillige verstikking. Het onderzoek hieromtrent werd gevoerd in China, maar de resultaten van het onderzoek kunnen echter ook geëxtrapoleerd worden naar andere landen. Ze wijzen namelijk aan dat er een verschil in behandeling van kinderen kan bestaan tussen de stad en het platteland.

Het onderzoek werd op wetenschappelijke schaal in China gevoerd, met als onderwerp de behandeling van baby's in verschillende regio's. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat baby's van het mannelijk geslacht op het platteland 47% meer kans hadden om te sterven van onvrijwillige verstikking of andere verwondingen dan baby's in de stad. Bij vrouwelijke baby's was de kans 33% groter.

Overlijden door onvrijwillige verstikking of andere verwondingen is bij baby's onder 1 jaar de belangrijkste doodsoorzaak in China. De volledige resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Rural Health. De verschillen in behandeling van kinderen op het platteland en in de stad zijn opmerkelijk. Volgens de researchers moet de oorzaak vooral worden gezocht bij een gebrek aan kennis over de behandeling van baby's in landelijke gebieden. In West-Europa is die kennis echter groter, zodat de kansen op dood door onvrijwillige verstikking of andere verwondingen hier een stuk kleiner zijn.

Guoqing Hu, auteur van het onderzoek en professor aan China's Central South University, kwam tot de conclusie dat de bevolking in landelijke gebieden zich anders gedraagt dan die in steden. Wetsovertredingen, geweld en risicogedrag zijn op het platteland meer verbreid dan in de stad. Het zou alleszins interessant zijn om te onderzoeken of deze trends zich ook in West-Europa en de Verenigde Staten aftekenen.

Wereldwijd sterven naar verwachting 5 miljoen baby's als gevolg van onvrijwillige verstikking of andere verwondingen zoals verdrinking, vallen, botsingen, verbrandingen enzovoort. De cijfers zijn afkomstig van de World Health Organization, die echter geen onderscheid maakt tussen de evolutie van de sterfgevallen op het platteland en in de stad.

Wat China betreft, is een moeilijkere bereikbaarheid van de hulpdiensten een belangrijke oorzaak voor het relatief grote aantal sterfgevallen bij baby's als gevolg van onvrijwillige verstikking of andere verwondingen. De situatie ligt hier in het westen wel enigszins anders, maar het zou toch wel interessant kunnen zijn om een gelijkaardig onderzoek te voeren.

Syndicatie