Wat kunnen redenen zijn om geen borstvoeding te geven?

Wat kunnen redenen zijn om geen borstvoeding te geven?

Sommige moeders willen dat ook de vader de baby moet kunnen voeden

Soms kan of wil een moeder om bepaalde redenen geen borstvoeding geven. Het bekendste geval zijn uiteraard medische redenen. Hoe dan ook is het steeds verstandig om even met de dokter te praten alvorens een beslissing te nemen over het al dan niet geven van borstvoeding. Wie bijvoorbeeld sommige geneesmiddelen neemt, zal van de dokter het advies krijgen om beter geen borstvoeding te geven.

Een aantal redenen zijn dan weer onvoldoende om te beslissen om af te zien van borstvoeding. Een verkoudheid of de griep volstaan niet om de baby borstvoeding te ontzeggen. Deze aandoeningen zijn van tijdelijke aard en zullen de gezondheid van de baby niet in gevaar brengen. Het is zelfs zo dat de pasgeborene dankzij de moedermelk antlichamen tegen verkoudheid en/of griep zal aanmaken. Er is dus zelfs sprake van een positief effect.

Uiteraard zijn er ook twijfelgevallen. Van sommige geneesmiddelen is bijvoorbeeld niet geweten wat de gevolgen er van zijn wanneer borstvoeding wordt gegeven. Doktersadvies is in dat geval doorslaggevend. Er zijn echter ook andere, soms minder voor de hand liggende redenen, waarom sommige vrouwen afzien van borstvoeding. Het kiezen voor voeding via de fles kan ook een persoonlijke keuze zijn, waarbij voorbijgestapt wordt aan het gegeven dat borstvoeding zowel voor baby als voor de moeder gezond kan zijn.

Voor sommige vrouwen spelen motieven van privé-aard een rol. Zo'n reden kan bijvoorbeeld het feit zijn dat ze niet graag in het openbaar borstvoeding geven. Af en toe kan het noodzakelijk zijn om in het openbaar borstvoeding te geven, maar de schaamte (of een andere reden) kan zulks in de weg staan. Deze moeders zullen vaak kiezen voor een mix van borstvoeding en voeding via de fles.

Een meer voor de hand liggende reden om af te zien voor borstvoeding is het verlangen om ook de vader regelmatig de kans te bieden om de baby te voeden. Bij borstvoeding ontstaat er een sterke band tussen moeder en kind, maar is er van een band tussen vader en kind geen sprake. Sommige vaders staan er op om zelf ook regelmatig hun zoon of dochter te voeden. In dat gevallen zit er weinig anders op dan ook regelmatig flessenvoeding te geven. Dat belet niet dat er ook ruimte is voor borstvoeding.

Een praktische reden kan ook bij de baby liggen. Het is wetenschappelijk bewezen dat baby's flessenmelk trager verteren dan melk uit borstvoeding. Daarom kan de frequentie van de voedingsperiodes kleiner zijn bij flessenvoeding dan bij borstvoeding. Deze wetenschap is vanzelfsprekend niet onbelangrijk bij kinderen die 's nachts vaak wakker worden en gevoed willen worden.

Syndicatie