Gebruik pil voor eerste zwangerschap kan risico op borstkanker vergroten

Gebruik pil voor eerste zwangerschap kan risico op borstkanker vergroten

Weer vraagtekens bij veiligheid orale conceptiemiddelen, risico’s op kanker zouden licht toenemen

Het gebruik van de pil voor een eerste zwangeschap kan de risico’s op borstkanker lichtjes verhogen, zo blijkt uit een nieuwe studie. Daarmee worden opnieuw vraagtekens geplaatst bij de veiligheid vanorale conceptiemiddelen. Toch is er geen reden voor paniek, de risico’s op kanker zouden slechts licht toenemen.

De uitslagen van het nieuw onderzoek werden gecombineerd met die van 34 vroegere studies. Er werd vooral uitgekeken naar het opduiken van borstkanker voor de menopauze bij vrouwen die op jonge leeftijd de pil hadden genomen. Uit het merendeel van de vroegere studies was al gebleken dat het oraal gebruik van contraceptiemiddelen de kansen op borstkanker doen toenemen.

De conclusie van het nieuw onderzoek luidt dan ook dat het gebruik van orale contraceptieven voor een eerste zwangerschap de kansen op premenopauze borstkanker met 44% doen toenemen, dit ten opzichte van vrouwen die nooit de pil hadden genomen. Wie de pil gedurende vier jaar of langer gebruikte, had zelfs 52% meer kans om borstkanker te krijgen.

Volgens researcher Chris Kahlenborn, werkzaam bij het Altoona Hospital in de Amerikaanse staat Pennsylvania zouden vrouwen die de pil pakken op de hoogte worden gehouden over het verhoogd kankerrisico bij gebruik van de pil. Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen van ouder dan 50 jaar, maar kankers bij jongere vrouwen zijn meestal agressiever.  Het is de meest voorkomende vorm van kanker in de leeftijdscategorie tussen 21 en 60.

Kahlenborn is van mening dat de risico’s op kanker als gevolg van het gebruik van de pil vaak veronachtzaamd worden. Hij benadrukt dat veel van collega’s-artsen vrouwen de foutieve indruk geven dat er geen risico’s verbonden zijn aan het gebruik van orale contraceptieve middelen, terwijl de kans wel degelijk bestaat dat dit wel zo is. Uiteraard geeft Kahlenborn toe dat het op basis van de tot dusver gedane onderzoeken niet mogelijk is om sluitende conclusies te trekken.

In ieder geval is het volgens Kahlenborn noodzakelijk om verder onderzoek in de zaak te doen, meer bepaald wat de link is tussen het gebruik van de pil voor de eerste zwangerschap en de verhoogde kansen op het ontwikkelen van kanker. Bij de huidige stand van zaken verdubbelen de kansen op kanker bij gebruik van de pil voor een eerste zwangerschap. Het risico dat de diagnose kanker wordt gesteld voor de menopauze, zou met 19% toenemen.

In een commentaar op de studie stelt een Amerikaanse geneesheer dat ondanks de gepubliceerde studies de risico’s op het ontwikkelen van borstkanker als gevolg van het gebruik van de pil relatief klein blijven. Andere studies zouden uitgewezen hebben dat maar één vrouw op 20.000 die de pil gebruikte tussen 16 en 19 kanker zou kunnen ontwikkelen. In de leeftijd tussen 25 en 29 zouden 4,70 kankers per 10.000 vrouwen voorkomen.

De Amerikaanse dokter James Cerhan is zelfs van mening dat het gebruik van de pil de risico’s op andere vormen van kanker – zoals bijvoorbeeld eierstokkanker of darmkanker – kan verkleinen. Volgens Cerhan zijn er andere factoren die op jongere leeftijd het ontwikkelen van kanker op latere leeftijd kunnen bevorderen. Het laatste woord in dit debat is zeker nog niet gevallen.

Syndicatie