Zonder ondersteuning hebben jonge moeders het vaak moeilijk om door te gaan met borstvoeding

Zonder ondersteuning hebben jonge moeders het vaak moeilijk om door te gaan met borstvoeding

Eerste uren en dagen zijn belangrijk om te wennen aan borstvoeding

Het voorbeeld is welbekend: onmiddellijk na de geboorte hebben de meeste moeders het vaste voornemen om borstvoeding te geven én te blijven geven. Dat voornemen verflauwt echter vaak naarmate de tijd verstrijkt, dit om verschillende redenen. Uiteindelijk wordt er toch vaak overgestapt op voeding uit de fles, iets wat waarschijnlijk niet zo’n goede beslissing is.

Zonder ondersteuning hebben jonge moeders het vaak moeilijk om door te gaan met borstvoeding. Die ondersteuning moet op de eerste plaats maken van het ziekenhuis waar de bevalling plaatsvindt. Daar moet de moeder verteld worden wat er in het geval van borstvoeding wel of niet moet gebeuren. Belangrijk is uiteraard dat de moeder overtuigd wordt dat borstvoeding wel degelijk het beste is wat de baby kan overkomen.

De eerste uren en dagen na de geboorte zijn belangrijk om te wennen aan borstvoeding, zeker voor vrouwen die voor de eerste keer moeder zijn geworden. Voor hen is allemaal nog nieuw, zij moeten wennen aan het gevoel van een baby aan hun borst. In veel gevallen laten ze zich verleiden door de boodschap dat voeding uit de fles bijna even goed is als borstvoeding.

We zeggen inderdaad bijna, want recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat borstvoeding toch nog een stapje voor heeft op voeding uit de fles. Blijkt namelijk dat moedermelk stoffen bevat die de baby extra bescherming tegen bepaalde ziekten geeft. Daarom is het belangrijk dat ziekenhuizen jonge moeders juist informeren over de voordelen van babyvoeding.

 

In de meeste ziekenhuizen gebeurt dat inderdaad, maar toch is waakzaamheid geboden. Borstvoeding is en blijft namelijk één van de meest belangrijke dingen die een moeder kan doen voor haar pasgeborene. Meestal wordt er wel voldoende geïnformeerd over borstvoeding, maar laat de follow-up te wensen over. Dat betekent dat er onvoldoende aandacht aan nazorg wordt besteed. Op dat vlak valt er dus nog heel wat werk af te leggen. 

Syndicatie