Pesticiden in baarmoeder kunnen hersenproblemen bij baby’s veroorzaken

Pesticiden in baarmoeder kunnen hersenproblemen bij baby’s veroorzaken

Gevolgen kunnen zich nog jarenlang laten gevoelen

Onderzoekers bekijken momenteel in hoeverre sommige chemische stoffen de werking van onze hersenen kunnen beïnvloeden. Dat effect zou wel eens groter kunnen zijn dan algemeen wordt aangenomen. We worden in ons dagelijks leven voortdurend met pesticiden geconfronteerd, zonder dat meteen duidelijk is of deze al dan niet negatieve effecten op de gezondheid hebben.

De voorschriften voor het gebruik van pesticiden, herbiciden enzovoort zijn veel strenger geworden, maar uiteraard zullen we nog decennialang moeten leren leven met alles wat in het verleden over ons werd uitgesproeid. Bovendien is het allesbehalve zeker dat de huidige generatie pesticiden absoluut veilig is.

Bovendien moeten we voor het opzoeken van de oorzaken van bepaalde aandoeningen teruggaan naar de periode voor de geboorte. Pesticiden in de baarmoeder kunnen bijvoorbeeld hersenproblemen bij baby’s veroorzaken, waarbij de gevolgen van die problemen pas op een latere leeftijd opduiken. In de Proceedings of the National Academy of Sciences verschenen onlangs de resultaten van een onderzoek dat daaromtrent werd gevoerd.

Bleek dat sommige delen van de hersenen sneller groeiden, terwijl anderen trager groeiden. Bijgevolg doken er 5 tot 10 jaar na de geboorte problemen op met kinderen wiens moeder tijdens de zwangerschap met de pesticiden in aanraking kwamen. Die problemen kunnen het gevolg zijn van structurele veranderingen in de hersenen.

 De gevolgen van de blootstelling kunnen zich dus nog jarenlang laten gevoelen. Virginia Rauh, a professor gezondheidszorg aan de Columbia University in New York, roept op tot de grootst mogelijke voorzichtigheid wat het toekomstig gebruik van pesticiden betreft. Professor Rauh is er van overtuigd dat de gevolgen voor de gezondheid van deze stoffen nog altijd onderschat worden.