Veilige sex ter voorkoming van SOA's: waar moet ik op letten?

Veilige sex ter voorkoming van SOA's: waar moet ik op letten?

Sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) kunnen heel wat last veroorzaken

Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten en uiteindelijk sex hebben, is op de achtergrond steeds de vrees voor sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) aanwezig. Die vrees is inderdaad niet denkbeeldig, want sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) kunnen worden overdragen door contacten waar mond, geslachtsdelen en rectum bij betrokken zijn. Voor zwangere vrouwen geldt nog een extra risico, want die sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) kunnen ook de foetus schaden. Daarom is het zeer belangrijk dat sex steeds op een veilige manier gebeurt. 

De meeste sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) kunnen weliswaar worden genezen, met uitzondering van HIV (inclusief AIDS), maar genitale herpes, het humaan papillomavirus (HPV), druiper enzovoort kunnen toch heel wat overlast bezorgen. De meeste van deze SOA’s kunnen worden overgedragen door mensen die vaak zelfs niet eens weten dat ze besmet zijn.

Daarom is het dus zeer belangrijk om voor bescherming te zorgen iedere keer wanneer er aan sex wordt gedaan. Dat geldt eveneens voor orale sex, die algemeen als veilig(er) wordt beschouwd. Onderzoek wees echter uit dat orale sex (mee) verantwoordelijk zijn voor het keel- en andere kankers. Wanneer er een nieuwe relatie ontstaat, kan het zeker geen kwaad om zich te laten testen op sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). Voorkomen is beter dan genezen. Blijkt dat de kust veilig is, dan kan tijdens de volgende sexbeurten de protectie op een lager pitje gezet worden.

De beste manier om sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) te voorkomen, is uiteraard het zich onthouden van sex. Dat is binnen een relatie echter geen valabele oplossing.

De twee partners moeten op een eerlijke manier met elkaar over sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) kunnen praten, zelfs wanneer geen van beide symptomen heeft die in die richting kunnen wijzen. Het vragenlijstje dat moet gesteld worden, is het volgende:

- Met hoeveel partners heb je sex gehad voor je mij ontmoette?
- Is er sprake geweest van sex zonder condoom?
- Vond er ooit orale sex zonder bescherming plaats?
- Was er ooit sex met meer dan één partner op hetzelfde tijdstip?
- Hoe zit het het drugggebruik? Kan er sprake zijn geweest van sex met een partner-druggebruiker?
- Een vraag naar de man toe: heeft er ooit onbeschermde sex met een prostituée plaatsgevonden?
- Heeft één van de beide partners ooit last gehad van sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) en, zo ja, welke? Ging het op hepatitis B of C? Werden deze behandeld en genezen?

Bij sommige sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) gebeurt ontdekking in het bloed pas maanden later. Dat is onder meer het geval met HIV. Genitale herpes en het humaan papillomavirus (HPV) kunnen worden overgedragen alvorens ze zijn ontdekt.

Het belangrijkste advies dat de medische wereld geeft, is om sex te hebben met een condoom. Gebruik een condoom totdat 100% zeker is dat zowel uw partner als uzelf geen sex met een andere persoon hebben gehad tijdens een periode van zes maanden. Na afloop van die zes maanden kan u zich nogmaals laten testen op sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). Is er niets aan de hand, dan mag de kust veilig worden verklaard.

Syndicatie