Wiegedood bij baby’s kan verband houden met alcohol- of druggebruik

Wiegedood bij baby’s kan verband houden met alcohol- of druggebruik

Sudden infant death syndrome (SIDS) of wiegedood bij baby’s kan gelinkt worden aan verkeerde gebruiken in verband met alcohol en drugs bij de ouders

Sudden infant death syndrome (SIDS) of wiegedood bij baby’s kan gelinkt worden aan het slapen in dezelfde kamer met een ouder, zo blijkt een Brits onderzoek. Bovendien zijn sterfgevallen van heel jonge kinderen als gevolg van wiegedood vaak het gebruik van drank- of druggebruik bij één van de ouders.  

In geval van wiegedood bij baby’s sliep volgens de onderzoekers het kind in ongeveer de helft van de gevallen bij de ouders in de kamer. In ongeveer één geval op drie was er sprake van het gebruik van alcohol of drugs. De dronken of gedrogeerde ouders sliepen bovendien vaak op een zetel en niet in hun bed.

Peter Fleming, professor aan de University of Bristol, onderzochten tussen alle onverwachte sterfgevallen bij heel kleine kinderen tussen 2003 en 2006. Daarbij werd een vergelijking gemaakt tussen de families van de kinderen die aan wiegedood stierven en de families waar de kinderen bleven leven, kwestie van uit te maken wat de doodsoorzaak zou kunnen zijn.

De conclusies van het onderzoek hebben het dispuut over het samen slapen van ouders en kinderen nogmaals aangewakkerd, zo blijkt uit een artikel verschenen in het British Medical Journal over de studie. Niet helemaal duidelijk is waarom de kansen op wiegedood toenemen wanneer één van beide ouders dronken of onder invloed van drugs gaan slapen. In ieder geval blijkt dat aan het slapen in hetzelfde bed van ouders en kinderen bepaalde risico’s zijn verbonden. De American Academy of Pediatrics gaf opnieuw het dringend advies om in de mate van het mogelijke het samen slapen te vermijden.

Volgens Fleming moeten baby’s ’s nachts worden gevoed, vaak zelfs meerdere malen. Hij is van mening dat ouders moeten oppassen om niet samen met het kind in een sofa in slaap te vallen. Wie heeft gedronken of drugs genomen, wordt sterk aanbevolen om apart van de baby te slapen. Een klein kindje slaapt best in zijn eigen kamertje in bed, wat niet belet dat er geen waakzaam oogje in het zeil mag worden gehouden.

Het aantal kinderen dat aan wiegedood is gestorven, is sinds de jaren 90 sterk gedaald. Ouders kregen toen in de Verenigde Staten het via “Back to Sleep” programma te horen dat kinderen best op hun rug te slapen worden gelegd. Dat voorbeeld werd later in andere landen gevolgd.