Borstvoeding kan IQ op kinderleeftijd beïnvloeden, kinderen aan de borst gevoed zijn vaak slimmer

Borstvoeding kan IQ op kinderleeftijd beïnvloeden, kinderen aan de borst gevoed zijn vaak slimmer

Beslissing over borstvoeding of geen borstvoeding is een persoonlijke beslissing

Moet u als aanstaande moeder kiezen voor borstvoeding of niet? Uiteindelijk is de de beslissing over borstvoeding of geen borstvoeding een persoonlijke beslissing. Meestal voelen familie of vrienden zich geroepen om uitgebreid advies te geven, maar dat advies moet uiteraard steeds als vrijblijvend worden beschouwd. Uiteindelijk is het de bedoeling om de pro's en contra's van borstvoeding even op een rijtje te zetten.

Het is een onmiskenbaar feit dat aan borstvoeding voordelen verbonden zijn. Eén van die voordelen ligt voor de hand, dankzij borstvoeding zal de band tussen moeder en kind een stuk sterker zijn. Er zijn echter nog andere voordelen aan borstvoeding verbonden, voordelen die minder voor de hand liggen. Borstvoeding kan volgens sommige studies het IQ op kinderleeftijd in positieve zin kan beïnvloeden, kinderen aan de borst gevoed zijn vaak slimmer dan andere kinderen.

In de Verenigde Staten zijn er heel wat openbare instanties sterk voorstander van borstvoeding. Dat geldt onder andere voor de American Academy of Pediatrics en voor het American College of Obstetricians and Gynecologists. Beide organisaties raden borstvoeding in sterke mate aan. Toch moet elk geval apart worden bekeken, in sommige gevallen is borstvoeding moeilijk of zelfs vrijwel onmogelijk. Uiteindelijk zal de beslissing - borstvoeding of geen borstvoeding - door de moeder zelf getroffen moeten worden.

De voordelen van borstvoeding zijn al vaak opgesomd. Op de eerste plaats krijgt de baby via borstvoeding de voor hem of haar ideale voeding, met een perfecte mix van vitamines, proteïnen en vetten. Alle deze voedingsstoffen heeft de baby nodig om gezond op te groeien. Moedermelk bevat bovendien antibodies die kunnen helpen in de strijd tegen virussen en bacteriën. Bovendien verlaagt borstvoeding ook de risico's op asthma en allergieën. Babies die uitsluitend borstvoeding kregen, hebben vaak minder oorinfecties, ademhalingsproblemen, diarree, pijn in de buik enzovoort. Ze zullen minder vaak naar de dokter moeten gaan dan babies die geen borstvoeding kregen, zo zou uit onderzoek blijken.

Over de invloed van borstvoeding op de intelligentie is het laatste woord nog niet gezegd. Sommige studies wijzen uit dat borstvoeding inderdaad het IQ van kinderen op latere leeftijd kan beïnvloeden. Dat geldt op de eerste plaats voor prematuurtjes.