Bloedtest bij moeder kan na zeven weken zwangerschap al geslacht van baby helpen bepalen

Bloedtest bij moeder kan na zeven weken zwangerschap al geslacht van baby helpen bepalen

Ultrasound en urinetesten zijn onbetrouwbaar voor het vaststellen van geslacht van ongeboren kinderen

Zodra de zwangerschap is bevestigd, willen de toekomstige ouders uiteraard zo snel mogelijk van de ongeboren baby weten. Tot dusver is de beschikbare technologie niet altijd onfeilbaar gebleken. Daarom werd er gezocht naar nieuwe technologieën, die hopelijk een grotere mate van betrouwbaarheid kunnen hebben.

Een bloedtest bij de moeder kan al na zeven weken zwangerschap het geslacht van de baby helpen bepalen. Dat is niet onbelangrijk, want het is namelijk mogelijk om in een vroeg stadium van de zwangerschap genetische afwijkingen vast te stellen. Dat geldt bijvoorbeeld voor hemofilie. Vrouwen die genetisch drager zijn van deze aandoening kunnen zo nodeloos onderzoek vermijden wanneer de foetus vrouwelijk is.

In het geval van hemofilie, een erfelijke aandoening waarbij bloedstolling wordt bemoeilijkt, zijn kinderen van het mannelijk geslacht gevoeliger omdat ze maar één X chromosoom hebben. Het is op dit X chromosoom dat hemofilie op een gen kan opgeslagen worden. Vrouwen hebben twee X chromosomen en kunnen dus alleen maar drager zijn van het virus.

Ultrasound en urinetesten zijn onbetrouwbaar voor het vaststellen van geslacht van ongeboren kinderen, zo blijkt. Amniocentesis, dat het gebruik van een naald noodzakelijk maakt om aan vocht uit de baarmoeder te raken, brengt het risico van een misval met zich mee. Bovendien kan deze technologie alleen toegepast worden wanneer de foetus minstens 15 maanden oud is.

Het onderzoek omtrent het vaststellen van het geslacht van ongeboren baby’s gebeurde door een team onder leiding van Stephanie Devaney in het National Institutes of Health in Bethesda, Maryland. Zij merkte op dat wanneer al in de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt vastgesteld dat er geen makkelijk DNA aanwezig, verdere procedures om het geslacht te bepalen niet meer nodig zijn.

Syndicatie