Kan kleuren of andere bewerkingen van het haar uitval bevorderen?

Kan kleuren of andere bewerkingen van het haar uitval bevorderen?

Zijn er geneesmiddelen beschikbaar die haaruitval bestrijden?

Er zijn heel wat factoren die er toe kunnen leiden dat ons haar sneller uitvalt dan in normale omstandigheden het geval is. Uiteraard zijn er een aantal aandoeningen die haaruitval kunnen bespoedigen, zo kan bijvoorbeeld een zware chirurgische ingreep er toe leiden dat we veel haren verliezen.

Er is ook nog wat in de wetenschap als trichotillomanie wordt omschreven. Sommige mensen hebben de ziekelijke gewoonte om voortdurend aan hun haar te plukken, met als gevolg uiteraard haaruitval. Het betreft hier een psychologische aandoening, zodat hulp van een psycholoog of psychiater aangewezen is.

Maar ook een te actieve ingreep op het kapsel kan leiden tot haaruitval. Kan kleuren of andere bewerkingen van het haar uitval bevorderen?, is een veelgestelde vraag. Het antwoord op deze vraag moet helaas ‘ja’ luiden. Wie te dikwijls zijn of haar bleekt of verft, kan met een abnormale haaruitval geconfronteerd worden.

In de meeste gevallen zal de toestand zich normaliseren wanneer er weer op een ‘normale’ manier met het haar wordt omgesprongen. In sommige gevallen is de aangerichte schade echter zo groot dat ze nog maar moeilijk op een natuurlijke wijze te herstellen valt.

Zijn er geneesmiddelen beschikbaar die haaruitval bestrijden?, luidt dan de volgende vraag. Die zijn er inderdaad, maar succes kan in deze materie niet gegarandeerd worden. Bovendien lijkt het aangewezen om niet op eigen houtje te experimenteren met allerlei middeltjes.

Syndicatie