Welke vormen van stress kunnen negatief zijn voor ons haar?

Welke vormen van stress kunnen negatief zijn voor ons haar?

Alledaagse vormen van stress gaan geen haarverlies of vergrijzing veroorzaken

Kan stress leiden tot haaruitval? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Over de relatie tussen haaruitval en stress is al heel wat inkt gevloeid. Overtuigende bewijzen dat er daadwerkelijk een verband tussen beiden bestaat, is er niet. Wel bestaan er sterke aanwijzingen dat zo’n band er zou kunnen bestaan.

Paradi Mirmirani, dermatoloog bij de Permanente Medical Group in Vallejo, Californië, wijst er op dat de meeste vormen van haaruitval nog steeds terug te brengen zijn tot ziekten allerhande. Er zijn enkele tientallen aandoeningen die er kunnen toe leiden dat we aan haaruitval gaan leiden. Maar ook hij gelooft dat stress tot haaruitval aanleiding kan geven.

Welke vormen van stress kunnen negatief zijn voor ons haar? Het is zeker niet zo dat eender welke vorm van stress tot haaruitval leidt. Mirmirani denkt op dat de eerste plaats aan echt ingrijpende vormen van stress, dezelfde vormen die ons slapeloos maken of die de eetlust wegnemen. Een onverwacht overlijden van een dierbaar iemand kan bijvoorbeeld een stressfactor zijn die tot haaruitval leidt.

Alledaagse vormen van stress gaan geen haarverlies of vergrijzing veroorzaken. Het is dus niet zo dat een teveel aan werk een negatieve factor voor het haar vormt. Ook het regelmatig in de file zitten, met het risico om te laat op het werk aan te komen, is dus geen factor die ons haar bedreigt.

Mirmirani is een ‘believer’ wat betreft de band tussen stress en haaruitval, maar niet iedereen zit op dezelfde golflengte. Amy McMichael, dokter en professor dermatologie aan de Wake Forest Baptist Health Hospital in Winston-Salem, N.C., spreekt van een haast mythische band tussen stress en haaruitval, band die echter nog door niets of niemand op overtuigende wijze is aangetoond.

Syndicatie