Kan constipatie of moeilijke stoelgang toch gevaarlijk zijn?

Kan constipatie of moeilijke stoelgang toch gevaarlijk zijn?

Chronische constipatie of moeilijke stoelgang kan worden gelinkt aan hoger risico op darmkanker

In de meeste gevallen is constipatie of moeilijke stoelgang een onschuldige aandoening. Vaak is er sprake van een wijziging in het voedingspatroon, waardoor de normale gewoonten wat betreft stoelgang doorgroken worden. Er kan dan op een vrij eenvoudige manier een mouw aan de zaak worden gepast. De meeste mensen maken zich dan ook weinig of geen zorgen wanneer ze met onregelmatige stoelgang worden geconfronteerd.

Kan constipatie of moeilijke stoelgang toch gevaarlijk zijn?, is een vraag die regelmatig aan de dokter wordt gesteld. Het antwoord op deze vraag is helaas ‘ja’, niet alle gevallen van deze aandoening zijn even ongevaarlijk. In sommige – weliswaar eerder zeldzame gevallen – is er wel degelijk sprake van iets ernstigs. Het wordt dan ook warm aanbevolen om de gang van zaken op de voet te blijven volgen.

Chronische constipatie of moeilijke stoelgang kan bijvoorbeeld worden gelinkt aan hoger risico op darmkanker. Pas op, dat wil niet zeggen dat iemand die moeite heeft met naar de wc te gaan meteen naar de dokter moet hollen. Het wordt eigenlijk alleen maar gevaarlijk wanneer er symptomen opduiken die van het gewone afwijken, of met andere woorden wanneer het gewone patroon wordt doorbroken.

Syndicatie