Aambeien (speen) kunnen constipatie of moeilijke stoelgang veroorzaken

Aambeien (speen) kunnen constipatie of moeilijke stoelgang veroorzaken

Ook stress is een factor die een rol kan spelen bij constipatie of moeilijke stoelgang

Er zijn verschillende oorzaken voor constipatie of moeilijke stoelgang, zowel inwendige als uitwendige. Zo kunnen slechte eetgewoonten of een gebrek aan beweging de stoelgang bemoeilijken. Maar ook andere aandoeningen kunnen er toe bijdragen dat de persoon in kwestie grote moeilijkheden ondervindt om tijdig naar de wc te gaan.

Aambeien (speen) kunnen constipatie of moeilijke stoelgang veroorzaken en de reden waarom ligt voor de hand. Iemand die aambeien heeft, zal pijn in de anaalstreek ondervinden. Daardoor zal hij of zij erg voorzichtig zijn wat bewegingen van de darm betreft, wat uiteindelijk tot constipatie aanleiding kan geven.

Ook stress is een factor die een rol kan spelen bij constipatie of moeilijke stoelgang. Iemand die stijf zit van de stress, zal zich op het wc maar moeilijk kunnen ontspannen. In veel gevallen zal naar laxeermiddelen worden gegrepen om de problemen met de stoelgang op te lossen, maar op lange termijn is dat natuurlijk geen oplossing. De oorzaak van de problemen moet worden aangepakt, niet de gevolgen.

Syndicatie