De juiste behandeling met botox vergt heel wat vakkenis en ervaring van plastische chirurg

De juiste behandeling met botox vergt heel wat vakkenis en ervaring van plastische chirurg

Hoe er zo natuurlijk mogelijk uitzien met botox?

Wie kiest voor een behandeling met botox heeft uiteraard de bedoeling om de rimpels weg te te werken en er uiteindelijk terug zo jong mogelijk uit te zien. Maar die ‘jonge look' moet zo natuurlijk mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat de plastische chirurg die de behandeling uitvoert dit zo goed mogelijk doet. Het volstaat om links en rechts wat botox in te spuiten, de behandelende arts zal op voorhand eerst zijn huiswerk moeten maken.

Dat huiswerk houdt in de voorbereidende fase in dat de huid van de patiënt(e) aan een nauwkeurig onderzoek wordt onderworpen. Elke huid is namelijk anders en vergt een andere behandeling. Hoe beter de huid wordt geanalyseerd, hoe beter de plastische chirurg zijn vak zal verstaan. Een plastische chirurg die meteen de spuit met botox bovenhaalt, zal blijk geven van een duidelijk gebrek aan vakkennis.

Uiteindelijk komt een behandeling met botox neer op een verjongingskuur op een natuurlijke manier. Dat wil zeggen dat het uitdrukking op het gezicht natuurlijk moet blijven. Het is dus niet zo dat de buitenwereld vanop een kilometer afstand moet zien dat iemand een botox-behandeling heeft onderdgaan. Iemand die door een plastische chirurg volledig is ‘platgeslopen', zal rondlopen met een gezicht dat wij wijze van spreken ‘bevroren' is. Dat kan nooit de bedoeling zijn, de eigen gelaatsuitdrukking moet behouden blijven.

Het toedienen van de juiste dosering botox is eveneens een kunst op zich. Botox is in feite een poeder dat door de plastische chirurg in de aangepaste verhouding zal worden gebruikt. Hoe de verhouding botox/vloeistof zit, zal door diezelfde plastische chirurg moeten worden bepaald. Het zal duidelijk zijn dat die verhouding bij de ene persoon anders is dan bij de andere. Er zijn nogal wat vrouwen die vooral een zo krachtig mogelijke dosis willen, kwestie van als wat met rimpels te maken heeft zo ver mogelijk weg te krijgen.

De wijze waarop de botox wordt ingespoten, is met andere woorden erg belangrijk. Een goed plastische chirurg zal dat in verschillende fasen doen, zodat de gezichtsuitdrukking uiteindelijk zo natuurlijk mogelijk blijft. De juiste dosering is eveneens belangrijk, want deze moet voorkomen dat de rimpels uiteindelijk gaan terugkeren. Door een te zware dosis op één plaats toe te dienen, kunnen de rimpels even verder op een nieuwe kans krijgen. Dat is natuurlijk de bedoeling niet. Daarom is het belangrijk voor de patiënt om zich zo goed mogelijk te informeren alvorens met een botox-behandeling te starten. Een gewaarschuwd patiënt is er (minstens) twee waard.

Syndicatie