Ooglidoperatie of ooglidcorrectie kan op een onzichtbare manier gebeuren

Ooglidoperatie of ooglidcorrectie kan op een onzichtbare manier gebeuren

Ouderdom is een minder belangrijke factor bij ooglidoperatie of ooglidcorrectie

Wie komt in aanmerking voor een ooglidoperatie of ooglidcorrectie? In feite staat op deze ingreep geen enkele leeftijdsbeperking, de facto komt dus iedereen in aanmerking. Een plastische chirurg zal uiteindelijk oordelen of ingrijpen al dan niet noodzakelijk/nuttig is. Wel dient er rekening te worden gehouden met het feit dat oudere patiënten vaak minder gemakkelijk zullen herstellen van de ingreep.

Die ingreep kan op verschillende manieren gebeuren. Een ooglidoperatie of ooglidcorrectie kan zelfs op een onzichtbare manier gebeuren, heel wat plastische chirurgen kiezen daarom voor een ingreep aan de binnenkant van het ooglid. Het voordeel van deze vorm van opereren is dat de littekens als gevolg van de ingreep quasi onzichtbaar zijn.

Uit bovenstaande zal blijken dat de keuze van de plastische chirurg in geval van een ooglidoperatie of ooglidcorrectie zeker zo belangrijk is als bij andere chirurgische ingrepen. Sommige chirurgen hebben zich gespecialiseerd in deze vorm van opereren. Kies daarom steeds voor een plastische chirurg die ervaring heeft met ooglidoperaties of ooglidcorrecties.

Een ooglidoperatie of ooglidcorrectie kan het gezicht van de patiënt verjongen, ‘oogzakken' wegnemen of een vermoeid oog genezen. Maar nogmaals: ook veel jongeren vragen een dergelijke operatie aan, een ‘vermoeid' oog moet niet noodzakelijk met oudere mensen geassocieerd worden. Vergeet echter nooit om voor de ingreep foto's voor én na een ooglidoperatie of ooglidcorrectie te bekijken, zodat met eigen ogen kan worden vastgesteld wat de gevolgen van een dergelijke ingreep gaan worden.

Over het genezingsproces valt niet zo heel veel te zeggen, dat varieert van geval tot geval en naargelang van de ernst van de ingreep. Belangrijk is dat aan de operatie met de juiste ingesteldheid wordt begonnen, wat in de geval van de patiënt betekent dat de stressfactor tot een absoluut minimum worden teruggedrongen. In dat geval zijn de kansen op een snelle genezing het grootst.

Syndicatie