Plastische chirurgie bij mannen blijft in sommige gevallen een taboe

Plastische chirurgie bij mannen blijft in sommige gevallen een taboe

Steeds meer mannen kiezen voor plastische chirurgie

De cijfers spreken voor zich: steeds meer mannen kiezen voor plastische chirurgie. Deze trend is relatief nieuw, volgens kenners van de sector valt het keerpunt ergens rond 2005 te situeren. De populariteit van plastische chirurgie bij mannen is in de Verenigde Staten begonnen en is daarna overgewaaid naar de rest van de wereld. Ook in Europa zijn er nu steeds meer mannen die zich door een plastische chirurg laten behandelen.

Hoewel het steeds vaker gebeurt, is het onderwerp voor heel wat mannen nog steeds taboe. Volgens de American Society of Plastic Surgeons (ASPS) is 82% van de vrouwen en 79% van de mannen voorstander van plastische chirurgie. Terwijl vrouwen over het onderwerp zonder enige vorm van taboe praten, is dat bij mannen in veel mindere mate het geval. Sommige mannen vrezen blijkbaar nog steeds dat ze van homosexualiteit of van verwijfdheid gaan verdacht worden wanneer ze iets aan hun lichaam laten doen. In de meeste gevallen worden de ingrepen die aan hun lichaam werden gedaan geminimaliseerd.

Steve R. Fallek, een bekend plastische chirurg, merkt op dat mannen vaak even tevreden zijn als vrouwen wanneer ze plastische chirurgie hebben ondergaan. De tevredenheidsfactor ligt ongeveer even hoog als bij vrouwen. Toch zullen veel mannen voor hun omgeving verzwijgen dat ze een plastische chirurg gezien hebben. Mannen praten bij voorkeur over hun werk, over sport, over vrouwen (sex!) en over alle andere mogelijke andere onderwerpen, maar niet over plastische chirurgie.

Volgens de American Society of Plastic Surgeons (ASPS) lieten in 2004 al 1,20 miljoen mannen zich door een plastische chirurg behandelen. Daarmee waren ze goed voor ongeveer 10% van alle ingrepen die dat jaar in het land door plastische chirurgen werden verricht. Fallek en zijn collega's merken op dat het aandeel van de mannen in het totaal aantal ingrepen op het vlak van plastische chirurgie sindsdien alleen maar is gestegen.

Cijfers voor Europa zijn niet bekend, maar uit gesprekken met plastische chirurgen leren we dat ze steeds meer mannen over de vloer krijgen en dit voor de meest uiteenlopende ingrepen. Ingrepen aan de penis lijken voor de hand te liggen, maar toch blijkt dit geliefd mannelijk geslachtsdeel niet het belangrijkste voorwerp van plastische chirurgie te zijn. Andere lichaamsdelen krijgen duidelijk de voorkeur.

Syndicatie