Plastische chirurgie: Benelli Lift is minder ingrijpend dan borstlift (mastopexie)

Plastische chirurgie: Benelli Lift is minder ingrijpend dan borstlift (mastopexie)

Ingreep is vooral bedoeld voor kleinere borsten of voor borsten die minder afgezakt zijn

Een veelgevraagde ingreep in de plastische chirurgie is de borstlift of mastopexie. Aan het afzakken van de borsten wordt iets gedaan door het verwijderen van overtollige huid of door een opnieuw optrekken van de borstspieren door deze op een hoger niveau te bevestigen. Er zijn verschillende manieren om iets te doen aan het afzakken van de borsten.

Een alternatief voor volwaardige borstlift of mastopexie kan de Benelli Lift zijn. Deze ingreep is vooral bedoeld voor kleinere borsten of voor borsten die te weinig afgezakt zijn om een borstlift noodzakelijk te maken. De Benelli Lift is niet bedoeld voor vrouwen die om een drastische ingreep vragen, zoals bijvoorbeeld een borstlift met mastopexie.

De Benelli Lift is zodoende minder ingrijpend dan de volledige borstgreep. De patiënten die deze ingreep ondergaan, moeten tellen op een operatie van 1 tot 3 uur, dit naargelang de complexiteit van de ingreep. De operatie duurt logischerwijs minder lang dan de borstlift of de volledige mastopexie. Na ongeveer moet het - behoudens onverwachte verwikkelingen - opnieuw mogelijk zijn om de normale actviteiten volledig te hervatten. Hou er wel rekening mee dat het ongeveer een jaar kan duren alvorens de littekens van de ingreep volledig zijn verdwenen.

Bij de Benelli Lift kunnen een aantal onverwachte neveneffecten optreden. We leggen echter de nadruk op het woord ‘kunnen', het is absoluut niet noodzakelijk dat deze neveneffecten ook daadwerkelijk gaan optreden. Het betreft onder andere blauwe plekken, zwellingen, het tijdelijk ontbreken van gevoel, een verkleuring van de borsten enzovoort.

De risico's verbonden aan de Benelli Lift zijn relatief klein. In sommige gevallen is er sprake van verlies aan gevoelen in de borsten, van een traag genezen en/of van het verlies van weefsel in de tepel of het tepelhof. De resultaten van de ingreep kunnen worden beïnvloed door gewichtsschommelingen en door de ouderdom. Concreet zal de chirurg overtollige huid rond het tepelhof wegnemen bij middel van een zorgvuldig aangebrachte incisie. Wanneer geen borstimplantaten zijn vereist, kan het resultaat van de ingreep een kleinere en meer afgeronde borst zijn. De dunne lijn van het litteken zal nauwelijks zichtbaar zijn.

Syndicatie