Fouten bij plastische chirurgie: een borstvergroting kan compleet mislukken?

Fouten bij plastische chirurgie: een borstvergroting kan compleet mislukken?

Keuze plastische chirurg veel belangrijker dan aangenomen

Steeds meer mensen willen er op latere leeftijd goed blijven uitzien en kiezen zodoende op een bepaald moment in hun leven voor plastische chirurgie. Laat we als voorbeeld nemen een vrouw die een borstvergroting wil laten doen. Ze zal op zoek gaan naar een plastische chirurg die de ingreep kan verrichten, liefst in haar onmiddellijke omgeving en dat aan een aanvaardbare prijs. Met andere woorden: de factor geld speelt een steeds belangrijkere rol bij plastische chirurgie.

Hier wordt al een eerste fout gemaakt, want goedkoop is in het geval van plastische chirurgie vaak duurkoop. Sommige plastische chirurgen leveren bij wijze van spreken bandwerk, terwijl een borstvergroting toch een ingreep is waar wat voorbereidend werk aan mag voorafgaan. In de fabrieken van de plastische chirurgie is de patiënt(e) vaak echter slechts een nummer, met alle gevolgen vandien.

Veel gemaakte fouten bij een borstvergroting zijn bijvoorbeeld het wegwerken van de borstplooi. Dat heeft tot gevolg dat de borst na verloop van tijd nog meer zou gaan ‘hangen' dan voordien het geval was. De vrouw in kwestie zal met spijt terugdenken aan haar oorspronkelijk mooie borsten. In dit geval is de remedie erger gebleken dan het oorspronkelijke probleem. Er zal niets anders opzitten dan opnieuw plastische chirurgie te laten toepassen.

Slordige plastische chirurgie kan er eveneens toe leiden dat er zich bloedophopingen in de bors voordoen, die allerlei vreemde neveneffecten veroorzaken. Vreemde gezwellen gaan de patiënte tot wanhoop dwingen, om nog maar te zwijgen van de reacties wanneer de borst na plastische chirurgie zwart verkleurt. Opnieuw zal ingrijpen noodzakelijk zijn. Er zijn gevallen bekend van vrouwen die na een borstvergroting aan een lange lijdensweg zijn begonnen.

Praktisch gezien is voorkomen nog altijd beter dan genezen, ook in de wereld van de plastische chirurgie. Wat dient er dus te gebeuren wanneer iemand een borstvergroting wil laten uitvoeren? Zeer belangrijk is de keuze van de juiste plastische chirurg. Dat is iemand met ervaring in zijn vak, die oog heeft voor het wel en wee van zijn patiënten. Inderdaad, waarschijnlijk zal die plastische chirurg niet de goedkoopste zijn. Kies in geval voor zo'n delicate ingreep echter zonder verder nadenken voor kwaliteit in plaats van voor de prijs. Hoe dan ook blijft plastische chirurgie een luxeprobleem, waarbij u niet op een euro meer of minder mag kijken.

Syndicatie