Nieuwste technologie in plastische chirurgie: face lift zonder littekens

Nieuwste technologie in plastische chirurgie: face lift zonder littekens

Eerste face lift gebeurde al meer dan 100 jaar geleden

De technologie staat niet stil, ook niet in de plastische chirurgie. De eerste dergelijke ingreep gebeurde al ongeveer 100 jaar geleden en tussen toen en nu is een hele afstand afgelegd. Daarbij werd vooral rekening gehouden met de risico's verbonden aan plastische chirurgie. Daarbij denken we aan de risico's op infectie, bloedingen enzovoort. Bovendien genezen de wonden als gevolg van een face lift vaak zeer langzaam en kunnen er duidelijke littekens overblijven.

In het het ergste geval kunnen er tijdelijke of blijvende kwetsuren aan de gezichtszenuwen worden aangebracht. Ook veranderingen in de haarlijn - bijvoorbeeld wat betreft de symmetrie er van - kunnen tot de gevolgen van een face lift behoren. Daarom werd in de loop van de tijden geprobeerd om de technologie zo te verfijnen dat het aantal gevolgen tot een minimum beperkt blijft. De plastische chirurgie is daar min of meer in geslaagd, zonder dat de resultaten tot dusver voor 100% perfect mogen worden genoemd.

In de Verenigde Staten wordt de technologie van de Californische dokter Renato Calabria wat betreft plastische chirurgie als zeer vooruitstrevend ervaren. Deze heeft een zeer aparte visie op face liften en alles wat daarbij hoort ontwikkeld. In de theorie van Calabria verandert met het verouderen het volume van de huid. De zwaartekracht werkt anderzijds in verticele richting, waardoor de huid naar beneden wordt gedrukt. De nieuwe aanpak van een face lift veronderstelt volgens hem dat met deze richting wordt meebewogen, eerder dan er tegen in te gaan.

Of met andere woorden: een face lift bij deze dokter zal hoofdzakelijk in verticale en niet in laterale richting gebeuren. Dat is volgens hem logisch ook, want zo wordt in een natuurlijke richting meebewogen. Door dat niet te doen, ontstaat de gespannen huid die in veel gevallen zo typisch is voor een face lift. Over de aanpak van dokter Calabria is al heel wat gepubliceerd, onder andere in het blad Cosmetic Surgery Magazine. Daarin is sprake over face liften zonder littekens, zonder dat er ergens een waardeoordeel wordt geveld.

Vast staat wel dat de manier waarop een face lift door dokter Calabria gebeurt minder ingrijpend is dan de traditionele manier. De resultaten zien er ook natuurlijker uit. De ingreep gebeurt door twee kleine incisies te maken aan de haarlijn en in de mond. Vanaf die twee kleine incisies gebeurt de rest van het ewrk. Volgens dokter Calabria wordt het zo mogelijk om de wangen en de wenkbrauwen op te trekken zonder zichtbare littekens. De ingreep zou vooral interessant zijn voor jongere patiënten die liever geen traditionele face lift ondergaan.

Syndicatie