Hoe voel ik mij na een borstvergroting of -verkleining?

Hoe voel ik mij na een borstvergroting of -verkleining?

Vermijd zware inspanningen na een ingreep aan de borsten

Een borstingreep is in principe een eenvoudige ingreep, zeker toch voor de meeste plastische chirurgen. Ze voeren de ingreep vaak genoeg uit om er de benodigde ervaring voor te hebben opgestoken. Ook voor de prijs hoeft een vrouw het niet te laten. Sommige plastische chirurgen voeren heuse promoties voor (meestal) een borstvergroting. De ingreep wordt met andere woorden verkocht alsof het om een pot mayonaise gaat.

Kies echter niet voor de plastische chirurg die het meest reclame maakt, maar wel voor diegene die het beste werk levert. Enig zoekwerk in de onmiddellijke omgeving zal wel een paar namen van goede plastische chirurgen opleveren. Die mogen dan wel wat duurder zijn, maar in veel gevallen kunnen vrouwen via een maandelijkse afbetalingsschema de ingreep financieren. Op die manier is plastische chirurg inderdaad voor een breed publiek toegankelijk geworden.

Vooraf wordt echter nog te weinig gesteld stilgestaan bij het gevoel dat de vrouw na een borstvergroting zal hebben. Er zal uiteraard een zekere vorm van trots zijn wanneer de ingreep is geslaagd, maar die trots gaat alleszins gepaard met pijn. De ingreep gebeurt weliswaar onder verdoving, maar het pijngevoel zal de eerste dagen zeker niet verdwijnen. De borsten zijn verbonden en het verband zal een tijdje moeten blijven zitten. In afwachting zal de vrouw in kwestie pijnstillers moeten slikken totdat het pijngevoel is geweken.

De littekens van de ingreep zullen met de tijd ook wel verdwijnen, dat probleem stelt zich dus evenmin. In de meeste gevallen mag de vrouw in kwestie de draadjes van de operatie zelf uit de borst trekken. Van een zware plastische chirurgische ingreep is dus zeker geen sprake meer. Wel zal in de eerste dagen na de operatie een rustpauze moeten ingelast worden.

Het zal namelijk in eerste instantie erg moeilijk zijn om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Het optillen van zware gewichten moet alleszins worden vermeden, want het kan extreme pijn veroorzaken. Daarnaast moet proefondervindelijk worden vastgesteld welke andere ingrepen eveneens moeilijk gaan verlopen. Sommige vrouwen zullen bijvoorbeeld moeite hebben om te fietsen, om met auto te rijden enzovoort. Het sporten moet in ieder geval na de ingreep van een plastische chirurg een tijdje worden vermeden.

Syndicatie