Pijn aan de voet: brandend gevoel in voet kan veroorzaakt zijn door beschadigde zenuw

Pijn aan de voet: brandend gevoel in voet kan veroorzaakt zijn door beschadigde zenuw

Diabetes is een belangrijke oorzaak van brandend gevoel in de voet

Een brandend gevoel aan de voet, eventueel gepaard gaande met pijn aan dezelfde voet, kan veroorzaakt worden door beschadigde zenuwen in het been. In de medische terminologie wordt ook wel van neuropathie gesproken. Er zijn verschillende oorzaken die een brandend gevoel in de voet kunnen veroorzaken, maar diabetes is er een belangrijke oorzaak. Wie aan suikerziekte lijdt, moet dus extra op de hoede zijn.

Hoe wordt een brandend gevoel (met of zonder pijn) in de voet bestreden? In de meeste gevallen zal de behandeling er op gericht zijn om verdere zenuwschade te beperken en om het pijngevoel te reduceren. Maar wat speelt er zich eigenlijk af in de zenuwen in het been? Beschadigde zenuwen hebben de neiging om overactief te worden, maar ook om verkeerde signalen uit te zenden. Die beschadigde zenuwen kunnen valse signalen naar de hersenen sturen, ook al is er geen sprake van wonden of kwetsuren in het been.

De symptomen van een brandend gevoel in de voet gaan meestal gepaard met prikkelingen en met een verdoofd gevoel. Diabetes kan zoals gezegd een oorzaak zijn, maar er zijn wel meer mogelijke oorzaken. Hierbij denken we aan uremie (chronische beschadiging van de nieren), tekorten aan vitamines B12 en/of B6, alcoholmisbruik, de ziekte van Lyme (als gevolg van de beet van een teek), hypothyroïdisme (lage hormonenlevels), HIV/AIDS, neveneffect van geneesmiddelen of drugs, vergiftiging met zware metalen, ontsteking van de bloedvezels, het Guillain-Barre syndroom enzovoort. Ontstekingen aan de voet kunnen vooral in het geval van atleten een brandend gevoel en/of pijn aan de voet veroorzaken.

Syndicatie