Hulpmiddelen voor de opvoeding van mensen met autisme en andere cognitieve problemen

Hulpmiddelen voor de opvoeding van mensen met autisme en andere cognitieve problemen

Ouders en hulpverleners kunnen voor de opvoeding van mensen met autisme en andere cognitieve problemen (dementie, MS, het Dow syndroom, Parkinson) beroep doen op een aantal gadgets en hulpmiddelen

Het opvoeden van autistische kinderen of het omgaan met volwassenen met andere mentale problemen kan een zware opgave zijn. Ouders en hulpverleners kunnen voor de opvoeding van mensen met autisme en andere cognitieve problemen (dementie, MS, het Dow syndroom, Parkinson) gelukkig beroep doen op een aantal gadgets en hulpmiddelen. Op die manier wordt de taak waar ze voor staan een stukje minder stressvol. De persoon met de aandoening kan bovendien een grotere mate van veiligheid en onafhankelijkheid bereiken.

Er staan tegenwoordige heel wat technische hulpmiddelen ter beschikking van  hulpverleners, gaande van alarmsystemen tot bewegingsdetectoren. Naargelang van de aandoening is het zaak om de passende hulpmiddelen te vinden. Voor patiënten die fysisch in de onmogelijkheid verkeren om bepaalde dingen te doen – bijvoorbeeld als gevolg van multiple sclerose – zijn er toestellen beschikbaar die het mogelijk maken om dingen op moeilijk bereikbare plaatsen op te tillen. Een speciale blikopener – zo eentje met een makkelijk handvat – kunnen een grote impact hebben op het leven van iemand die aan een aandoening leidt. Ze krijgen namelijk de kans om dingen te doen die ze in normale omstandigheden niet hadden kunnen doen.

Alarmsystemen zijn misschien minder geschikt voor autistische kinderen, maar kunnen patiënten met andere cognitieve problemen goed van pas komen. Ze bieden namelijk de mogelijkheid om de buitenwereld te verwittigen wanneer zich ‘iets onverwacht’ voordoet. Hou er rekening mee dat de alarmknop alleen binnenshuis zal werken.

Heel handig kunnen (nep)juwelen zijn zoals armbanden of halskettingen waarop staat vermeld aan welke aandoening de persoon in kwestie leidt. Dit hulpmiddel is uiteraard bruikbaar voor mensen die aan Alzheimer leiden (en vaak niet meer weten waar ze zich bevinden), maar ook voor autistische kinderen. Outsiders weten zo meteen dat ze te maken hebben met iemand die aan autisme lijdt.

Voor autistische kinderen kunnen bij dergelijke juwelen ook een transponder ingebouwd worden. Die maken het mogelijk om het kind op te sporen wanneer het van huis is afgedwaald en niet meer eigenhandig de weg terug vindt. Het signaal dat de transponder geeft, kan worden gebruikt om het kind terug te vinden en het veilig weer thuis te brengen. Een gelijkaardig toestel kan uiteraard ook worden gebruikt voor mensen met Alzheimer. Overigens kunnen ook voorwerpen (sleutels bijvoorbeeldd) met een ingebouwd signaal uitgerust worden. 

PDA’s en smart phones bieden tegenwoordig heel wat mogelijkheden op het vlak van alarmsignalen, bijvoorbeeld om aan te geven wanneer het tijd is om een bepaald medicijn te nemen. Dezelfde toestellen kunnen ook op het vlak van communicatie grote diensten bewijzen.

In de deuren kunnen sensoren worden ingebouwd die een alarmsignaal geven wanneer iemand de deur opent. Sommige van deze systemen kunnen via internet opgevolgd worden. Het aantal mogelijkheden is tegenwoordig enorm uitgebreid. Camera’s gaan uiteraard nog een stapje verder. Via een camera is het mogelijk het doen en laten van autistische kinderen, mensen met dementie enzovoort op de voet te volgen.
 

Syndicatie