Wat zijn de oorzaken van paniekaanvallen?

Wat zijn de oorzaken van paniekaanvallen?

Wie een manisch-depressieve ouder heeft, maakt meer kans op paniekaanvallen

Wie het nooit heeft gemaakt, zal het waarschijnlijk niet begrijpen. Paniekaanvallen kunnen iemands leven aardig overhoop gooien. De angstgevoelens kunnen zo sterk zijn dat de dagelijkse activiteiten er onder te lijden hebben. Het goede nieuws is dat een behandeling goede resultaten kan afwerpen. Na een behandeling kunnen de aanvallen verminderen of zelfs even afnemen.

Wat zijn de oorzaken van die paniekaanvallen? Op die vraag heeft de wetenschap nog altijd geen duidelijk antwoord kunnen formuleren. Een opvallende vaststelling is dat vrouwen er vaker last van hebben dan mannen, zonder dat er een plausibele reden is voor dit gender-verschil. Mogelijk heeft het iets te maken met depressie-symptomen, want er blijkt een duidelijke band te bestaan tussen depressies en angsttoestanden.

Wie een manisch-depressieve ouder heeft, maakt eveneens duidelijk  meer kans op paniekaanvallen. Het lichaam heeft een natuurlijke reactie op stress of op gevaarsituaties. In de Angelsaksische wetenschappelijke literatuur wordt dit de ‘fight-or-flight response’ genoemd. De symptomen van die natuurlijke reactie klinken bekend in de oren: een verhoogde hartslag, sneller ademen, een plotse energiestoot.

Eigenlijk vormen deze symptomen het voorspel op wat er gaat gevolgen in reactie op het gevaarsignaal: klaar om te vluchten of om de strijd aan te binden. Uiteraard is er bij paniekaanvallen geen sprake van gevaar, maar het lichaam gaat reageren alsof dat wel het geval is. Wanneer we weten waarom dat zo is, kunnen we ook de oorzaken van de angsten achterhalen.

Mogelijk is er sprake van een chemische reactie in de hersenen als gevolg van een onevenwicht. In sommige gevallen is er sprake van een slechte ademhaling, waarbij we bijvoorbeeld aan hyperventilatie denken. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een familiegeschiedenis van paniekaanvallen. Soms komen ze echter zomaar, zonder dat één van bovenvermelde redenen kan worden gehaald. We tasten voorlopig in het duister welk mechanisme er aan voorafgaat.

Syndicatie