Wat zijn de oorzaken van een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose?

Wat zijn de oorzaken van een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose?

Iemand die lijdt aan obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose wordt geplaagd door obessies

Wat zijn de oorzaken van een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose? Zoals bij veel stoornissen is de vraag stellen makkelijker dan het antwoord geven. Meestal blijft het een raadsel hoe de aandoening is ontstaan. Genetische factoren spelen mogelijk een rol, maar mogelijk kunnen ook gebeurtenissen die zich in het verleden hebben afgespeeld een rol spelen. Uiteraard moet geval per geval worden bekeken.

Er zijn namelijk verschillende graduaties in deze aandoening, gaande van licht tot heel erg. De lichte(re) gevallen zijn eigenlijk niets om zich veel zorgen over te maken, iemand kan zijn leven lang lijden aan een lichte vorm van obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose zonder daar veel gevolgen van te ondervinden. Maar niet alle gevallen zijn even onschuldig, soms kunnen er wel degelijk problemen ontstaan.

Iemand die lijdt aan obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose wordt geplaagd door obessies. Hij of zij zal dwangmatig bepaalde handelingen uitvoeren, uit vrees dat wanneer dit niet gebeurt er ernstige rampen gaan gebeuren. Het hoeft geen betoog dat de vrees voor die rampen ingebeeld is, maar voor de patiënt in kwestie nemen ze wel degelijk concrete vormen aan. Buitenstaanders gaan zich afvragen of de persoon in kwestie gek is geworden, maar in feite lijdt hij of zij wel degelijk aan een bepaalde stoornis. Deze wordt vaak onder de angststoornissen thuisgebracht.

Syndicatie