Hoe herken ik een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose?

Hoe herken ik een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose?

Iemand die lijdt aan een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose zal bepaalde handelingen (‘rituelen’) herhaaldelijk uitvoeren zonder dat daar enige aanleiding toe is

Hoe herken ik een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose?, is de vraag die we ons steeds moeten stellen wanneer iemand er van wordt verdacht om aan deze aandoening te lijden. Nochtans is het voor een buitenstaander niet zo makkelijk om deze stoornis te herkennen. Vaak wordt gedacht aan een ‘gewoontemens’, iemand die maar moeilijk afscheid kan nemen van een gedragspatroon dat wordt gekenmerkt door het herhaaldelijk uitvoeren van bepaalde handelingen.

Iemand die lijdt aan een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose zal bepaalde handelingen (‘rituelen’) herhaaldelijk uitvoeren zonder dat daar enige aanleiding toe is. Het is een innerlijke dwang die hem of haar daartoe brengt, want er zijn geen externe factoren voorhanden die de noodzaak van een dergelijk gedrag rechtvaardigen.

Voorbeelden van een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose zijn legio. Iemand die aan deze aandoening lijdt, zal bijvoorbeeld niet kunnen gaan slapen zonder tot in de treure toe alle deuren te hebben gecontroleerd. Daarbij worden elke dag voor het slapen gaan stereotype handelingen uitgevoerd. Zonder dit ritueel zal de persoon in kwestie niet kunnen gaan slapen. Op dit thema zijn eindeloze variaties mogelijk.

Syndicatie