Is een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose gevaarlijk?

Is een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose gevaarlijk?

Wie lijdt aan een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose kan uiteindelijk last krijgen van angstaanvallen of van stress

Algemeen wordt een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose als een vorm van angststoornis beschouwd, hoewel de factor angst bij deze aandoening niet altijd even latent aanwezig is. De patiënt zal om zichzelf gerust te stellen een aantal rituele handelingen stellen die eigenlijk volledig zinloos zijn. Voor buitenstaanders lijkt dit gedrag ronduit belachelijk en de patiënt zal zich dan ook op alle mogelijke wijzen proberen te verontschuldigen.

Is een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose gevaarlijk? Laat ons allereerst stellen dat de meeste vormen van deze aandoening relatief ongevaarlijk zijn. Wie er aan lijdt, zal in de ogen van de buitenwereld eerder gek gedragen. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om vijfmaal te checken of een fiets al dan niet gesloten is. Een ander voorbeeld: sommige patiënten gaan voortdurend checken of hun auto nog wel staat op de plaats waar die werd achtergelaten.

Er zijn echter ook minder lichte vormen van de aandoening. Wie lijdt aan een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of dwangneurose kan uiteindelijk last krijgen van angstaanvallen of van stress. Dat lijkt vreemd, vooral omdat de patiënt zich meestal bewust is van het feit dat er ergens ‘iets’ scheelt. Zeker bij de minder lichte vormen van de aandoening is het zaak om hulp van dokter of psychiater in te roepen, zoniet dreigen de gevolgen ernstig te kunnen zijn.

Syndicatie