Wat voelt iemand met een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD)?

Wat voelt iemand met een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD)?

Mensen met een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) koesteren onrealischtische vreesgevoelens

Rond de angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) bestaan nog heel wat misverstanden. Zo wordt deze aandoening nog steeds niet tijdig herkend, ook al omdat ze bij het brede publiek niet echt bekend is. Uiteraard is iedereen af en toe wel eens voor sommige dingen bevreesd, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een probleemsituatie.

Wat voelt iemand met een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD)? Het betreft een overdreven angst voor de dingen voor elke dag, zonder dat er op het eerste gezicht een reden is om bang te zijn. Het voorwerp van die angsten kan divers zijn: gezondheid, familieleden, werk, school, geld enzovoort. Dit soort angsten zijn bij de meerderheid van de mensen wel eens aanwezig, maar bij wie lijdt aan de aandoening gebeurt dat buiten alle proporties.

Mensen met een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) koesteren met andere woorden onrealischtische vreesgevoelens, die ook vrijwel nooit door de realiteit ingevuld worden. Het dagelijks leven wordt op die manier een constante bron van zorgen, wat het leven allesbehalve veraangenaamt. Uiteindelijk kunnen de angstgevoelens het denkproces van iemand volledig gaan beheersen.

Syndicatie