Kan een trauma een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) veroorzaken?

Kan een trauma een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) veroorzaken?

Ongeval, echtscheiding, verandering van baan of school enzovoort kunnen angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) inleiden

De factoren die een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) veroorzaken zijn waarschijnlijk veelvuldig, maar vermoedt wordt dat genetische factoren een rol spelen. Dat betekent dat de aanleg al vanaf de geboorte aanwezig is. Daarop enten zich dan andere factoren, waarvan we hier enkelen behandelen.

Op de eerste plaats moet daarbij worden gedacht aan chemische processen in de hersenen. Er is met name sprake van abnormale niveaus aan neurotransmitters in de hersenen. Dit zijn eigenlijk chemische boodschappers, die boodschappen overbrengen van de ene cel naar de andere. Een onevenwicht in de neurotransmitters kan leiden tot de aandoening. Maar ook andere factoren spelen een rol. Kan een trauma een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) veroorzaken?, zo luidt een vaak gestelde vraag.

Het antwoord op deze vraag is positief. Een ongeval, echtscheiding, verandering van baan of school enzovoort kunnen een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) inleiden. Ook de dood van familielid kan een dusdanige schok geven dat de patiënt angstig begint te worden. Het is opvallend dat GAD vaker ernstiger wordt in periodes van grote stress. Ook het gebruik van alcohol, drugs, cafeïne, nicotine enzovoort kan een spelen in het totaalverhaal.

Syndicatie