Hoe wordt de diagnose angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) gesteld?

Hoe wordt de diagnose angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) gesteld?

Opgelet voor een verkeerde diagnose, sommige medici spreken nogal snel over een neurose

Het stellen van de diagnosis angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) is niet altijd even makkelijk. Angstaanvallen kunnen verschillende oorzaken hebben, zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat bepaalde vormen van hyperventilatie tot angstaanvallen aanleiding geven. In dat verband is er natuurlijk sprake van een heel andere aandoening. 

Hoe wordt de diagnose angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) gesteld? Wanneer de symptomen van de aandoening zijn vastgesteld, zal de dokter de patiënt een vragenlijst voorleggen, op basis waarvan de definitieve diagnose kan worden gemaakt. De gestelde vragen gaan onder andere betrekking hebben op het medisch verleden. Uiteraard zal een uitgebreid onderzoek eveneens deel uitmaken van het stellen van de diagnose.

Opgelet voor een verkeerde diagnose, sommige medici spreken nogal snel over een neurose in plaats van een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD). Het probleem is dat laatstgenoemde aandoening niet via laboratoriumtesten kan worden vastgesteld. Wel zijn er verschillende testen voor handen die kunnen helpen bij het stellen van de juiste diagnose. Belangrijk zijn onder andere de intensiteit en de duur van de symptomen. In geval van GAD moeten de symptomen ernstig genoeg zijn, minstens zes maanden aanhouden en een normaal functioneren (gaan werken of naar school gaan) beletten.

Syndicatie